Op 14 November 2022 zal met het aantreden van de nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter een einde komen aan de bestuursperiode van ondergetekenden. Wilfred en ik hebben de VSB voor de statutaire maximaal toegestane twee perioden mogen dienen en hebben dat met veel plezier gedaan.

Na ons aantreden in 2016 zijn we met de steun van onze collega bestuursleden vol goede moed aan de slag gegaan en hebben we getracht om, voortbouwend op de fundamenten van het verleden, ons te beijveren voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, een bijdrage te leveren aan de sociaal-maatschappelijke paragraaf binnen onze samenleving, en om onze organisatie te versterken en te professionaliseren.

Het waren 6 bewogen jaren te midden van een macro-economische crisis, de voortdurende politieke instabiliteit, de crisis in de financiele sector en de gezondheidszorg, een Covidpandemie en een internationaal sterk verslechterd economisch en politiek klimaat.
Wij hebben als ondernemers moeten handelen met de economische gevolgen van onze eerste mislukte stap naar het IMF in 2016, de vele ondernemers onvriendelijke wetgevingen zoals de deviezenwet en repatriëringswet, en de verkiezingen waarbij de VSB een leidende rol heeft gespeeld met het opzetten van een onafhankelijk lokaal waarnemingsinstituut om zodoende de garantie op eerlijke en vrije verkiezingen te waarborgen. We hebben de moeilijke Covid periode doorgemaakt waarbij het de VSB was die opkwam voor haar leden c.q. de ondernemers in Suriname. Ook de bijzondere rol die VSB heeft vervuld in het beschermen van landgenoten in samenwerking met SU4SU is het memoreren waard. Wij hebben de SDG-doelen op de politieke agenda’s gekregen en de VSB heeft haar positie als de meest representatieve werkgeversorganisatie zowel nationaal als internationaal versterkt.

Na het aantreden van de nieuwe regering heeft het bestuur zich ingezet om sturing te geven aan het herstelprogramma en getracht het ertoe te leiden dat er daadwerkelijk een aanvang wordt gemaakt met de diversifiëring van de economie, het creëren van een “equal playing field”, het belonen van ondernemersrisico middels fiscale incentives etc. Ondanks die inspanningen en successen moeten we helaas concluderen dat ondernemen in Suriname er niet gemakkelijker op is geworden. Wij moeten als ondernemers nog steeds
opereren in een omgeving die moeilijk voorspelbaar is, in een omgeving waar er nog steeds sprake is van patronage politiek die leidt tot een ‘unequal playing field’ en in toenemende mate wordt het falen van de politiek om de juiste macro-economische en fiscale maatregelen te treffen afgewenteld op hardwerkende ondernemers door lastenverzwaring of ongefundeerde verwijten over prijsopdrijvingen en andere zaken.

Ondanks de vele uitdagingen heeft de vereniging haar idealen en normen hooggehouden en zijn we in deze crisisperiode een baken gebleven van goed bestuur en hebben wij altijd gehandeld in
het belang van onze leden en onze natie. Het werk is dus nog lang niet af en integendeel zal ook de komende periode erg uitdagend en zwaar zijn. Wij doen daarom een beroep op u om het nieuwe bestuur dan ook alle ondersteuning
te geven. De bestuursleden zijn allemaal hardwerkende ondernemers zoals u en zetten zich belangeloos in om het ondernemen in Suriname te verbeteren. De kracht van een vereniging wordt vooral bepaald door de mate van betrokkenheid van de leden en hun bereidheid om zich in te zetten met woord en daad voor de vereniging. Het is in het belang van ons allen dat we het tij keren en ondernemerschap vooropstellen in de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

We denken een goed fundament te hebben gelegd voor het nieuwe bestuur en met het aantreden van Rekha Bissumbhar en Mervel Kotzebue markeren wij wederom een historische mijlpaal voor de vereniging met de eerste vrouwelijke Voorzitter en Ondervoorzitter. Wij zijn ervan overtuigd dat onder leiding van dit duo de VSB een baken zal blijven op het gebied van duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen.

Tenslotte willen wij van deze ultieme gelegenheid gebruik maken om u allen van harte te danken voor de constructieve samenwerking, de steun en de sympathie die wij gedurende de afgelopen zes jaren hebben mogen ervaren.

Bryan Renten en Wilfred Baldew

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required