Een delegatie van de VSB heeft op 27 maart 2023 onder leiding van voorzitter Rekha Bissumbhar een onderhoud gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en internationale Samenwerking.

De agendapunten van deze bijeenkomst waren onder andere:

  • De Investeringswet
  • Ease of Doing Business
  • Trade Mission Jamaica, Dom Republic & Panama, Curacao
  • Immigratie beleid en Tourist card
  • Market Access to Caricom, Barbados & French Guy/Guy
  • Werkvergunning vreemdelingen

Investeringswet
Vanuit het ministerie zal wederom efforts worden gemaakt de investeringswet goedgekeurd te krijgen. De input van het bedrijfsleven is cruciaal voor het welslagen i.s.m. SITA. Minister Ramdin heeft reeds wat input van deskundigen inzake review en zal daar verder mee aan de slag gaan. Nadere participatie van de VSB wordt verwacht wat ook gelijk is toegezegd door de VSB.

Ease of doing Business
De Minister stelt voor om Ease of doing business verder op te pakken. Volgens VSB moet de focus op 3-4 prioriteitsgebieden uit de 11-15 aandachts gebieden. Bijvoorbeeld: Business start ups, vergunningen beleid, Acces to Capital/investors protection. Vanuit de Regering – overheid zal een voorstel worden gedaan. Minister Ramdin stelt voor een consultant/expert vanuit IDB te laten supporten. De VSB voorzitter legt de nadruk op dat ook corruptie weggewerkt moet worden omdat deze ook de ease of doing business ernstig beïnvloed.

Trade Missions
Minister Ramdin heeft 4 lopende uitnodigingen voor Trade Missions en exchanges vanuit: Panama, Santo Domingo en Curacao. Er is gevraagt naar de participatie van VSB en de behoefte van voor matchmaking. De voorzitter geeft de noodzaak tot stabilisatie van de economie aan en de prioriteitsgebieden van de VSB. De focus nu is het ondernemingsklimaat hier helpen verbeteren en daarna focusen op andere mogelijke export markten.

De VSB zal hun leden wel informeren over de geplande trade missie van Bibis. De individuele leden kunnen meedoen, maar de VSB als organisatie zal niet een leidende rol kunnen nemen in de trade-missions. Er wordt gerefereerd naar voorgaande trade-missions. Ook de handels afspraken met bijvoorbeeld Barbados hebben geen gestalte gekregen. Verbetering van de toegang tot de Caricom market en Barbados zullen eerst aandacht moeten krijgen. Daarnaast ook de regionale marketen als Frans Guyana en Guyana. Voorgesteld wordt een evaluatie te doen met de Barbados chamber waarmee VSB een MoU heeft lopen. VSB zal dit oppakken en nagaan hoe de samenwerking gestalte kan krijgen.

Immigratie beleid en Toeristenkaart
De voorzitter vraagt de minister aandacht voor het beleid rond Toeristenkaart vanuit met name Frans Guyana en Guyana. Met een multiple entry card zullen de toeristen Suriname vaker aandoen. Het huidig bedrag is Euro 25. Voorgesteld wordt een multiple entry voor 1 jaar ook als optie te bieden en deze mogelijk op te trekken naar Euro 100. Volgens minister Ramdin zal de prijs van de single entry tourist card ook worden opgetrokken. In het algemeen wordt ook aandacht gevraagd voor het immigratiebeleid van de regering. Momenteel zijn er veel Indiers op doorreis volgens de minister. De minister gaf aan dit te volgen i.s.m. de vreemdelingen dienst. Immigrantie vanuit Haiti wordt ook als een zorgpunt aangemerkt door de VSB aangezien het niet duidelijk is of de mensen legaal het land binnenkomen. Ook wordt hier gevraagd zaken te monitoren en de mogelijke linken naar de illegale/informele sector in de gaten te houden.

Verblijfs-en werkvergunningen vreemdelingen/expats
De VSB vraag extra aandacht voor dit onderwerp. Met name de expats (die voor O&G, maar ook voor de andere sectoren) die hier moeten  werken, wachten veel te lang op werkvergunningen. Men moet vele maanden ( soms wel langer dan 8 maanden) wachten voordat men een werkvergunning kan krijgen. Ook simpele aanvragen voor het verkrijgen van een bankrekening duurt lang mede door het lang proces van werk-en verblijf vergunningen. Minister Ramdin gaf aan dat het proces vergemakkelijkt zal worden. Dit i.s.m. het ministerie van AWJ en Juspol. Er wordt ook gekeken naar de taal opleiding welke nu een vereiste blijkt te zijn voor langdurig verblijf. Het proces kan mogelijk verkort worden tot 2 weken.

Er wordt afgesproken om regelmatig met elkaar af te stemmen t.a.v. zaken het Ministerie en VSB rakende.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required