NCC2023

Op 20, 21 en 22 februari 2023 wordt voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 georganiseerd in Suriname voor de publieke en private sector. NCC2023 heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante Inleidingen, actuele Masterclasses en uiteraard het afsluitend boeiend Nationaal Compliance Debat. Met dit Congres beoogt de organisator TABTO Group NV (TABTO) bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo een mogelijke grey- of blacklisting van Suriname met z’n allen te voorkomen.

Krijg inzichten en leg contacten tijdens het jaarlijks NCC2023. Dit jaar komen professionals face-to-face bijeen om best practices te benchmarken en de nieuwe tactieken en strategieën te leren om hun Complianceprogramma’s te verbeteren of ontwikkelen. Het maakt niet uit hoe goed u denkt een onderwerp te kennen, u zult zeker iemand tegen komen die waardevolle perspectieven, inzichten en ervaring kan bieden die u kunt toepassen om de effectiviteit van uw nalevingsprogramma te vergroten.

TABTO zal in aanloop naar NCC2023 de eerstkomende weken een serie artikelen publiceren met als doel de Compliance sense of urgency in ons land te vergroten en u voor te bereiden op het jaarlijkse NCC2023.

MUTUAL EVALUATION REPORT van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)

Anno januari 2023 is zeker sprake van enige basis van Compliance bewustzijn in Suriname, doch uit het Mutual Evaluation rapport blijkt dat wij nog heel veel werk te verzetten hebben om money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering tegen te gaan en een AML/CFT/CPF-raamwerk te ontwikkelen dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden. Ook moet het bewustzijn van financiële en niet-financiële dienstverleners over hun eigen aandeel in dit raamwerk worden vergroot. Suriname zal worden gemonitord en is geplaatst in de Enhanced Follow-up Procedure van de Financial Action Task Force onder toezicht van International Cooperation Review Group (FATF-ICRG). Onvoldoende vooruitgang heeft ernstige gevolgen voor Suriname, met als ultieme consequentie blacklisting. Suriname krijgt de ruimte om te corrigeren en heeft 16 maanden de tijd om vraagstukken die nog niet in orde zijn, in orde te maken. Hiervoor is collectieve inspanning en nationale eenheid nodig.

Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Partner TABTO Group NV, onderstreept wederom het belang van  samenwerking tussen en inzet van alle stakeholders in deze transitieperiode van Suriname. We willen écht niet dat Suriname wordt aangemerkt als een non-cooperatief land , waardoor overige landen, uit hoofde van hun lidmaatschap en verplichtingen binnen de CFATF en FATF, maatregelen moeten treffen tegen Suriname. De zogeheten global sanctions zullen dan geactiveerd worden tegen ons land, waardoor onze import en export activiteiten gestremd kunnen worden. Het effect hiervan treft alle lagen van de bevolking van Suriname. In deze transitieperiode voor Suriname moeten wij klaarstaan voor een onmiddellijke upgrade; niet alleen van naleving, toezicht en handhaving maar ook van mindset!

OVER COMPLIANCE & GOOD GOVERNANCE

Suriname staat daarnaast ook aan de vooravond van een aanzienlijke (economische) ontwikkeling, met name in de Oil & Gas Industry. Om (inter)nationaal deel te nemen aan deze economische ontwikkeling is het van groot belang om Compliance en goed bestuur (Good Governance) in de publieke en private sector te verbeteren. De integriteit van onze instellingen en bedrijven dient te worden verbeterd, c.q. gegarandeerd, om zo zaken te kunnen (blijven) doen met buitenlandse banken en/of investeerders en bedrijven. Het National Risk Assesment rapport en het Mutual Evaluation rapport geven hiertoe belangrijke indicatoren aan van de uitdagingen en risico’s op het gebied van bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, proliferatie, corruptie, grey- blacklisting etc. Immers, indien er sprake is van Non-Compliance of een gebrek aan Good Governance, durft men vanuit het buitenland veelal het (financieel) risico niet aan zaken te doen met de lokaal gevestigde instellingen en bedrijven.

PROGRAMMA NCC2023

Kick-Off 20.02.2023

 • Het Nationaal AML/CTF Strategisch Plan periode 2022-2025 met aanbevelingen uit het CFATF-rapport
 • Verscherping van Toezicht en Handhaving is Key wil Suriname mogelijke Black- of Greylisting voorkomen
 • Compliance ensures Good Governance
 • De bijdrage van TABTO Group NV aan het Compliance landschap Suriname
 • Good Governance meer een noodzaak , dan luxe
 • Wwft: kans of bedreiging? Over de ontwikkelingen in de dynamische wereld van KYC

Masterclasses 20-22.03.2023

 • Corruptie
 • KYC & Private Equity – About stunning structures…
 • Systematische Integriteits Risicoanalyse (SIRA) – A Risk Based Approach
 • Corporate Governance meer een noodzaak , dan luxe
 • Risk Management en Derisking
 • De ‘ins and outs’ van de regulering van en het toezicht op de kansspelindustrie
 • ‘Over Compliance zwaktes en dreigingen in de juridische dienstverlening’
 • Compliance ensures good governance, within the de Extractive Industries.
 • KYC & ESG – Best of both worlds?

Nationaal Compliance Debat 22.02.2023

 • Keynote ‘De komende Veranderingen in de Extractive Industries t.b.v. de verbetering en garantie van transparantie en goed bestuur op alle niveaus van de waardeketen’
 • Diverse Inleidingen over Compliance vereisten van bedrijven
 • Financiering van het ‘Compliance Readiness Pakket’
 • Nationaal Compliance Debat

De Kick-Off en het Nationaal Compliance Debat worden life uitgezonden! Houd onze website in de gaten voor updates over NCC2023!

SPREKERS

TABTO heeft wederom gezorgd voor een top line-up, de diverse (inter)nationale professionele sprekers zijn allen kennis- en evaringsdeskundigen o.h.g.v. Compliance en Good Governance en hun Inleidingen en Masterclasses zullen van onderscheidend belang zijn voor de diverse sectoren in Suriname.

Mr. Roy Baidjnath Panday, coördinator van de Project Implementatie Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma, is gevraagd over het herziene Nationaal AML/CTF Strategisch Plan periode 2022-2025, inclusief de aanbevelingen uit het CFATF Mutual Evaluation-rapport te spreken en over de belangrijke stappen die genomen moeten worden wil Suriname een negatieve beoordeling voorkomen.

Senior Partner TABTO Group NV Winston Wilson, met meer dan 25 jaar ervaring in B2B Strategic Management Consulting en Public-Private partnerships, spreekt over ‘Compliance ensures Good Governance’. Hij geeft aan dat bedrijven worden geconfronteerd met tal van risico’s in de moderne zakenwereld; van imagoschade, torenhoge boete’s, gevangenisstraf tot verlies van hun License To Operate. Een dieper begrip van Compliance en Good Governance biedt bescherming aan bedrijven en overheden.

Jimmy Bousaid, Financial Consultant, Regeringscommissaris Centrale Bank van Suriname, NRA sectordeskundige van het Bankwezen en ex-directeur Hakrinbank geeft  aan dat ‘Good Governance is meer een noodzaak, dan luxe’. Hoge compliance standaarden trekken ook gegoede investeerders aan door het beter imago van en het same level playing field in Suriname.

Nailah van Dijk, een gecertificeerd Anti-Money Laundering Compliance expert, advocaat en lid van het Advocaten Tuchtcollege, zal de Masterclass ‘Over Compliance zwaktes en dreigingen in de juridische dienstverlening’ verzorgen. Romario Mamatoe heeft als Risk Manager ervaring opgedaan in  het opzetten en implementeren van Risk Management Raamwerken en gaat in zijn Masterclass in op de Systematische Integriteits Risicoanalyse (SIRA).

Peter Diekman,  Forensisch Accountant en Hoogleraar Corporate Governance aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Erasmus Universiteit van Rotterdam, zal wederom Masterclasses verzorgen en wel over ‘Corruptie’ en ‘Risk Management en Derisking’. Een beladen thema is altijd de risk-respons. Wat kan een organisatie doen wanneer er een beeld is over de hoogte van de risico’s? “Derisking” is het antwoord, maar het is niet eenduidig.

Een ander Compliance topper is Gino Campbell uit het Caraibisch gebied, die haast 8 jaar Algemeen Directeur is geweest van de Gaming Control Board van Curaçao (GCB). Zijn Masterclass gaat over  het complexe karakter en de risico’s van de verschillende subsectoren van de kansspelindustrie, met een focus op landgebonden casino’s, loterijen en online kansspelen.

Uit Nederland hebben we ook een sterke vertegenwoordiging vanuit Delta Capita. Delta Capita is een onafhankelijk boetiek adviesbureau gespecialiseerd in het leveren van Business en Technology consultancy diensten binnen de financiële sector. Experts in het adviseren bij strategische vraagstukken (Advisory), het aanbieden van (innovatieve) oplossingen voor de business (Solutions), het leveren van executie capaciteit voor het realiseren van strategische en tactische trajecten (Delivery) en het aanbieden van business proces out-/offshoring oplossingen voor specifieke kennis intensieve processen (Managed Services). Harm Groot Kormelink, KYC Client Director Benelux zal ingaan op de laatste trends en ontwikkelingen in de wereld van KYC en AML. David Zwarts, Head of Delta Capita

Academy zal Masterclasses verzorgen over ‘de KYC-beoordeling van een complexe private equity structuur’ en ‘KYC & ESG – Best of both worlds?’. Deze Masterclasses zijn in byzonder heel interessant voor onze financiele dienstverleners en institutionele beleggers (de Pensioenfondsen).

Menselijke intelligentie blijft de sleutel tot preventie, detectie, rapportage, onderzoek en ontmanteling van financiële criminaliteit en georganiseerde misdaad. Het trainen van professionals dat zich bezighoudt met Governance, Risk & Compliance is derhalve van groot belang.

REGISTRATIE

TABTO Group NV nodigt u allen uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2023 en zich in te schrijven voor de Masterclasses. Een goede samenwerking in het hele systeem kan een verbluffende impact hebben op de versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.

U kunt zich opgeven voor deelname aan de Masterclasses via de website www.ncc.tabtogroup.com.

* TABTO Group NV (2010), www.tabtogroup.com, is een netwerk-organisatie bestaande uit ervaren professionals met ervaring in binnen– en buitenland. Onze dienstverlening is gericht op het gebied van: (New) Business Development, Intermediary, Business Advisory, Projectmanagement, Business Matchmaking, Recruitment & Training en Compliance Services.

TABTO Group NV biedt sinds 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakings-kantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, handelaren in motorrijtuigen, accountants, advocaten, notarissen en toezichthouders) en overige belanghebbende organisaties, c.q. bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Anti Money Laundring & Combatting the Financing of Terrorism, Anti-Proliferation en Anti-Corruption wet- en regelgeving.

info@tabtogroup.com

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required