Bryan Renten treedt af na twee termijnen gediend te hebben

Paramaribo – 14 november 2022 – De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft sinds maandag 14 november 2022 een nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter. De Algemene Leden Vergadering heeft besloten dat Mw. Rekha Bissumbhar en Mw. Mervel Kotzebue voor de komende 3 jaren de organisatie mogen leiden. Mw. Bissumbhar en Mw. Kotzebue zijn bij enkele kandidaatstelling (bij acclamatie) gekozen tot voorzitter en ondervoorzitter. 
Dhr. Bryan Renten en Dhr. Wilfred Baldew hebben de VSB twee termijnen gediend als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. Hiermee hebben zij de VSB ook gediend tot het maximale aan termijnen die de Statuten voorschrijven en hebben zij zichzelf dienovereenkomstig niet herkiesbaar gesteld. 
De VSB heeft zich onder voorzitterschap van Dhr. Renten in de afgelopen 2 termijnen kunnen profileren als een onmisbare organisatie in de Surinaamse samenleving.  Zo is er op vele momenten met de overheid, vakbeweging als diverse partners opgetrokken om belangen van het bedrijfsleven te behartigen. 
VSB  heeft zich  ten  dienste gesteld van de samenleving en zich navenant ingezet “Wij  zijn  ons echter terdege van bewust dat er nog een hoop werk in de private publieke sfeer verricht moet worden om het ondernemen in Suriname op het niveau te hebben waar het een stuwende factor is voor duurzame ontwikkeling van ons geliefd land. We zijn een ieder erkentelijk en dankbaar die ons heeft ondersteund in deze nog steeds uitdagende periode”, zegt ex-voorzitter Renten. Met gepaste trots draagt hij de hamer over aan de eerste vrouwelijke leidinggevenden.
VSB verwelkomt derhalve voor de eerste maal in de geschiedenis een eerste een vrouwelijke voorzitter en ondervoorzitter. 
Mw. Rekha Bissumbhar EMBA, MBA, BSc, is vanaf 2020 Directeur Upstream bij Staatsolie N.V. waar zij langer dan 23 jaren werkzaam is. De afgelopen 17 jaren heeft zij met succes gediend in verschillende leidinggevende en management functies. Ook als board member in de Joint Venture Goldpartnerships met de goud maatschappijen levert zij haar bijdrage. Vanaf 2018 maakt ze deel uit van het VSB bestuur waarbij zij de sector vertegenwoordiger was van de Oil & Gas Industrie.
“Het bedrijfsleven is de motor voor een duurzame ontwikkeling van Suriname”. Met deze woorden start Mw. Bissumbhar haar voorzitterschap bij de VSB. 
De nieuwe ondervoorzitter, Drs. Mervel Kotzebue MBA is vanaf 2017 de General Manager van Integraport Services N.V. meer bekend onder de handelsnaam DP World Paramaribo. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring in de maritieme industrie en heeft daarvoor ook meer dan 15 jaar diverse management functies bekleed op het gebied Commercie, Transport en Logistiek. Binnen de VSB heeft zij zich actief ingezet in de afgelopen 3@4 jaar als sector vertegenwoordiger Transport. 
De VSB, en hiermee ook het Bestuur van de VSB, is ervan overtuigd is dat onder nieuwe leiderschap van mw. Bissumbhar en Kotzebue de VSB een baken zal blijven op het gebied van duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen. 
De VSB is opgericht op 28 maart 1950. Op grond van de Statuten heeft zij een tweeledig doel, namelijk: Behartigen van de belangen van haar leden en, Bevordering van het economische en sociale welzijn van de gemeenschap. De VSB ontleent haar legitimiteit mede aan artikel 32 van de Grondwet van 1987. Door de tweede doelstelling van de Vereniging, onderscheidt VSB zich als werkgeversorganisatie van andere ondernemersorganisaties., nationaal als internationaal.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required