De VSB heeft op 20 maart 2023 een positief onderhoud gehad met de Raad van Vakcentrales in Suriname.

Het doel van deze bijeenkomst was om ten eerste kennis te maken met de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van de VSB. Partijen willen elkaar beter leren kennen, inzichten delen waar mogelijk samen optrekken. De tafel was het er over eens dat beide organisaties elkaar proberen te begrijpen om vooral sociale rust te hebben. Hiervoor is regulier en frequent overleg nodig.

De heer Zunder gaf aan dat Ravaksur bipartiet overleg zeker belangrijk acht.

“Het is van belang om op kwartaalbasis dit soort gesprekken te hebben. Vakbonden vertegenwoordigen de werknemers. Aan de andere kant heb je de werkgevers. Beide hebben hun specifieke problemen”, zegt de heer Zunder.

De heet hangijzers die inmiddels genoemd zijn:

  • Ontwikkeling wisselkoers en hoge inflatie
  • Werkgelegenheid
  • Investerings Klimaat
  • Starters Klimaat
  • Inrichting van de economie

Partijen hebben het tijdens dit onderhoud diepgaand gehad over de totstandkoming van het Minimumloon. “Kostenverhogende maatregelen brengen bedrijven in gevaar. Grote bedrijven hebben er minder last van. Kleine bedrijven kunnen zulke shocks niet dragen. Daarom is er gevraagd om te faseren en simultaan aangegeven dat het sociaal programma van de regering moet worden ingevoerd. Het laatste is niet gerealiseerd”, zegt voorzitter Bissumbhar.

“We hebben allemaal één doe. De werknemer ziet koopkracht verminderen. De werkgever levert in. Wij moeten bipartiet aan de regering trekken om beleid uit te voeren”, zegt ondervoorzitter Kotzebuea.

Er is aan het eind van de vergadering afgesproken dit onderhoud voort te zetten, en de aandacht te richten op specifieke onderwerpen.

Namens de VSB waren aanwezig voorzitter Rekha Bissumbhar, ondervoorzitter Mervel Kotzebue, Sherida Mormon en Kamlesh Ganesh.

Namens Ravaksur waren aanwezig de Bestuursleden Armand Zunder, Dayanand Dwarka, Marcelino Netkust, Roy Haverkamp, Michael Miskin en Marcha Crumpler.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required