Het Suriname Business Forum (SBF) heeft op woensdag 25 januari j.l. tijdens haar Bestuursvergadering de verkiezingen voor het Dagelijks Bestuur van het Forum gehouden. Het nieuwe bestuur bestaat uit Dimitri Lemmer – voorzitter (VSB), Steven Debipersad – penningmeester (ADEK Universiteit van Suriname) en Robert de Clerq – secretaris (Ministerie van Financien & Planning).

De strategische focus van de SBF, volgens voorzitter Lemmer zal voor 2023 zijn op:
– Agro Processing (primaire sector)
– ICT & BPO (secundaire sector)
– Toerisme (tertiaire sector)

De kern van SBF is kansrijk ondernemerschap in Suriname bevorderen. SBF is een non-profit organisatie bij wet (WET op het SBF, 2006) ingesteld en is onder andere gericht op de creatie van duurzaam ondernemerschap, duurzame werkgelegenheid en het creëren van platformen en partnerschappen om versneld doelen te bereiken. De targets voor 2023 zijn Midden- en kleinbedrijf  en Vrouwelijk ondernemerschap.

Het SBF heeft tot taak:

– het opzetten van een permanent platform voor dialoog tussen de private – en publieke sector in een Publiek-Private Partnerschap;
– het treden in dialoog en samenwerking met de overheid en andere actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Lokale Private Sector.
– het aangaan van samenwerkingsverbanden met soortgelijke instellingen en/of (donor) organisaties in binnen- en buitenland;
– het garanderen van good governance bij het Suriname Business Development Center (SBC); dat als werkarm van het SBF functioneert;
– het scheppen van gunstige voorwaarden ter ontwikkeling van de Lokale Private Sector.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required