Het MINOWC/ Directoraat Cultuur is voornemens een voorstel te doen aan de Surinaamse regering om het UNESCO Verdrag 2005 zijnde de ‘Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions’ te ratificeren. Het ratificeren van deze conventie zal Suriname in staat stellen om, nationaal en internationaal, acties te ondernemen die de ontwikkeling van de culturele en creatieve industrieën bevorderen. Hierdoor zouden er ook maatregelen getroffen kunnen worden, voor specifieke producten, bij de liberalisering van de handel. ln het kader van de voorbereidingen voor het ratificeren van deze conventie werd een stakeholderconsultatie meeting gehouden om stakeholders te  informeren over de activiteiten, de stand van zaken, maar ook om hen te horen en input te verkrijgen. Vanuit de VSB, die ook vertegenwoordigd was als stakeholder, is het belang van culturele en creatieve industrie en duurzame toerisme ontwikkelingen benadrukt. Er volgt een uitgebreid artikel over deze  conventie.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required