Overwegende dat de regering het noodzakelijk acht het bedrijfsleven direct te betrekken bij het regeringsbeleid op diverse vlakken waaronder het veiligheidsbeleid, het IMF Programma, stimulering van ondernemerschap en de productie sectoren en efficiënter uitvoeren van het sociaal programma, is besloten over te gaan tot de installatie van een gemengde werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid. De president heeft de heer Humphrey Tjin Liep Sjie aangesteld als voorzitter van de werkgroep en 3 woordvoerders, VSB Ondervoorzitter Mervel Kotzebue namens het bedrijfsleven en de Minister Economische Zaken, Ondernenerschap en Technologische Innovatie namens de regering.

De VSB Ondervoorzitter richt haar blik op een bijdrage te mogen leveren aan verbetering van de omstandigheden waaronder het bedrijfsleven moet functioneren en samen met de overige belanghebbenden te werken aan sterke fundamenten voor duurzaam ondernemerschap. 

Mw Kotzebue vroeg aandacht aan de regering voor flankerend beleid waarbij niet alleen voor de overheid inkomsten verhogende maatregelen onder andere in de belastingsfeer centraal staan, maar dat de overheid voldoende aandacht besteed aan een goed en evenwichtig sociaal programma als ook een beleid dat het ondernemerschap juist in deze moeilijke tijd ondersteunt en stimuleert. 

Het constant doorvoeren van verzwarende maatregelen richting ondernemerschap maakt het lange termijn functioneren steeds uitdagender. De werkgroep is per resolutie ingesteld voor een periode van 6 maanden. In die 6 maanden moet de gemengde werkgroep voorstellen aandragen welke direct uitvoerbaar zijn en die in het algemeen eerder genoemde 4 punten ten goede komen maar meer in het bijzonder het ondernemersklimaat zullen stimuleren.

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required