De groep hout is 2 weken terug begonnen met een serie artikelen in en voor de VSB Nieuwslijn. In deze korte artikelen belichten we activiteiten/ontwikkelingen in de sector en in de groep hout van de VSB. In dit artikel belichten wij de samenwerking tussen 4 sectoren (Industrie, Zakelijke Dienstverlening, Transport en hout) om te komen tot een industrie park.

Lees ook:

Vertegenwoordigers van VSB-groepen Hout, Transport, Industrie en Zakelijke Dienstverlening zijn samengekomen om concrete stappen te ondernemen om samenwerkingsmodaliteiten te ontwikkelen in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze samenwerking is het resultaat van het “Financing forestry sector” project van de VSB-FAO, dat bijdraagt aan SDG 15 (Leven op het Land) en SDG 17 (Partnerschap om doelen te bereiken). Dit project heeft geleid tot de realisatie van 17 businessplannen voor verschillende sub-sectoren, maar voornamelijk de lokale houtverwerkingsindustrie, waardoor bijgedragen wordt aan SDG 9 (Industrie, Innovatie en Infrastructuur) en SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie). Deze plannen omvatten de uitbreiding en innovatie van houtverwerking om beleid te ondersteunen dat tot doel heeft de export van rondhout drastisch te verminderen.

De bestaande bedrijven in de houtsector zouden idealiter gevestigd moeten worden in speciaal gemarkeerde industriegebieden, gezien hun huidige locatie in dichtbevolkte gebieden. Het clusteren van bedrijven en faciliteiten in één afgebakend gebied biedt verschillende voordelen, waaronder efficiënter gebruik van beschikbare resources en diensten, milieu- en woonvoordelen, en daarmee wordt bijgedragen aan SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen).

Na een netwerksessie in december, waarbij de potentie van de houtsector werd gepresenteerd, hebben de hierboven genoemde partijen besloten om samen te werken aan de ontwikkeling van een industrieel park dat bijdraagt aan SDG 9 (Industrie, Innovatie en Infrastructuur) en SDG 17 (Partnerschap om doelen te bereiken). Vertegenwoordigers van Industrie, Zakelijke Dienstverlening, Transport en Hout hebben inzichten gedeeld over de mogelijke aanpak van dit traject en hebben gesprekken gevoerd met potentiële stakeholders, waaronder IDB, Ministerie BIBIS, SITA, VSH en andere stakeholders, (SDG 17, Partnerschap om doelen te bereiken).

Diverse organisaties hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het verder ontwikkelen van dit traject, wat bijdraagt aan SDG 8 (Waardig werk en economische groei). Er is een werkgroep ingesteld om een roadmap te ontwikkelen, te beginnen met het accommoderen van bedrijven die 17 bedrijven die hun businessplannen ready hebben. Om de serieusheid van de samenwerking te bevestigen, is de volgende stap een MOU ondertekenen, wat bijdraagt aan SDG 17 (Partnerschap om doelen te bereiken).

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required