De Houtgroep van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is in 2017 gestart met het invullen van een visie, wat heeft geresulteerd in 17 projecten die klaar zijn om internationaal getenderd te worden. Deze projecten variëren van het opzetten van industriegebied tot het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de houtsector.

Een belangrijk doel van de Houtgroep is om bij te dragen aan de institutionele versterking van de houtsector in Suriname. Dit houdt in dat er wordt gewerkt aan het verbeteren van wet- en regelgeving, het opzetten van een duurzame keten van houtproductie en -verwerking, en het stimuleren van innovatie in de sector.

Daarnaast werkt de Houtsector nauw samen met andere stakeholders om de belangen van de Surinaamse houtsector en voornamelijk de lokale verwerkingsindustrie te behartigen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), die zich richt op het bevorderen van duurzame bosbouw en het behoud van de Surinaamse bossen.

Een ander belangrijk streven van de Groep is om te komen tot een industriegebied. Dit gebied moet voldoen aan internationale normen voor duurzame productie en verwerking van houtproducten. Het is de bedoeling dat het industriegebied de houtsector van Suriname een impuls geeft en zorgt voor meer werkgelegenheid en economische groei en bijdraagt aan het verdere verwerking van ons resthout tot nieuwe producten en de mitigering van de CO2 uitstoot tot verdere versteviging van onze carbon negatieve status als land

Om de vereniging te versterken en het netwerk van de Groep uit te breiden, worden er regelmatig netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken met andere professionals ook uit andere sectoren om kennis en ervaringen uit te wisselen. Alle leden zijn welkom op deze borrels.

De volgende netwerkborrel is begin mei 2023 waarbij er een presentatie zal zijn van de transport sector.

De groep tracht hiermee bij te dragen aan verschillende SDG’s, zoals SDG 8 (Waardig Werk en Economische Groei), SDG 9 (Industrie, Innovatie en Infrastructuur), SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie), en SDG 15 (Leven op het Land). Al met al zet de Houtgroep van de VSB zich in voor de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse houtsector. Door middel van projecten en initiatieven wordt er gewerkt aan het versterken van de sector en het bevorderen van duurzame productie en verwerking van houtproducten.

In de komende edities van de Nieuwslijn wordt er uitgebreider ingegaan op individuele initiatieven van deze Groep.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required