Op donderdag 30 maart 2023 vond de aanwijzing van een nieuwe groepsvertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de VSB Agro-groep plaats. De nieuwe groepsvertegenwoordiger, Arianne de Bye, en plaatsvervanger, Revinh Ramnandanlall, gaven tijdens de vergadering aan dat zij in april van start gaan met het formuleren van een plan van aanpak om de agrosector naar hogere hoogten te tillen en een beter ondernemingsklimaat te creëren. De gewezen Groepsvertegenwoordiger, Rabin Soechit, en de andere leden binnen de agro sector gaven aan dit team volledig te ondersteunen. De VSB is dhr. Soechit zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet als Groepsvertegenwoordiger van de Agrarische Groep.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required