In de Nederlandse Volkskrant van 14 april jongstleden stond een interessant artikel naar aanleiding van een interview met de Surinaamse macro-econoom de heer Karel Eckhorst, werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds. Een belangrijke expert die een duidelijke visie heeft en die deze in de krant met iedereen deelt. Hij is van mening dat de genomen maatregelen en de eisen die het IMF stelt alleszins redelijk zijn om uit de economische ellende te komen. Suriname moet een aantal maatregelen nemen in bepaalde sectoren waardoor adequaat belasting geheven kan worden als voorbeeld. En uiteraard andere vormen van inkomsten. Dat gebeurt niet en het IMF heeft ook voorgesteld om te helpen om professionele instituten op te zetten en daarmee het land te versterken. Corruptie en vriendjespolitiek worden daardoor minder en uiteindelijk niet noemenswaardig. Belangrijk is dat de belastingdienst naar behoren gaat functioneren waardoor mensen en bedrijven een eerlijk deel gaan betalen aan de overheid.

Hij ziet een belangrijke oplossing in het nemen van harde en pijnlijke beslissingen voordat dingen gaan veranderen: Er zijn jonge mensen met frisse ideeën nodig. Gelukkig ziet hij dat de huidige leiders ook aangeven dat zaken moeten veranderen. Hij is ervan overtuigd dat binnen het land mensen te vinden zijn die in staat zijn om de dingen te veranderen. Mensen moeten goed geschoold zijn en een leider ben je niet “overnight”. Dat gaat met stappen van consistentie en goed gefundeerd beleid. Beleid is één, maar de uitvoering moet dan ook kloppen.

Conclusie: Suriname heeft veel mogelijkheden. Het land staat voor een periode met grote veranderingen en grote economische groei. Maar tegelijk staat het prachtige land staat voor immense uitdagingen, uitdagingen die vernieuwende leiderschapskwaliteiten vragen; leiders die kansen creëren, die omgaan met verandering, duidelijk communiceren, leiders die mensen motiveren en inspireren en leiders die het beste uit hun mensen naar boven halen.

Doe mee en laten we samen aan Suriname bouwen en niet alleen maar met elkaar praten: Lets do it! De Academie voor Leadership heeft speciaal voor Suriname de unieke leergang Nieuw Leiderschap ontwikkeld waarbij uitgangspunten van een land in crisis, in transitie en in chaos aan de orde komen. Hoe ga je als leider hiermee om? De meeste Surinaamse organisaties en bedrijven geven duidelijk aan dat zij behoefte hebben aan vernieuwde leiderschap, leiders die de uitdaging willen aangaan. Leiders die vorm kunnen geven aan de nieuwe bedrijfscultuur, die in staat zijn om hun ervaring zodanig in te zetten dat zij de volgende stappen kunnen zetten met hun team. Deze organisatie doet er alles aan om ook een steentje bij te dragen door deze specifieke leergang te verzorgen waarbij alle internationale kennis en ervaring is meegenomen. Doe mee en laten we ons samen inspannen voor een Suriname dat aan iedereen nieuw perspectief biedt!

Kijk op: www.academievoorleadership.com

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required