De VSB is zich bewust van de crisis in het land en de moeilijke situatie waarin vele Surinamers verkeren. Ook het Surinaams bedrijfsleven bevindt zich in een zeer moeilijke situatie en is de afgelopen maanden verrast door een aantal besluiten van de overheid die contraproductief zijn voor de bedrijfsvoering. Toch roepen wij partijen wederom op tot nationaal dialoog waarbij “Good Governance” de leidraad moet zijn. 
Naar aanleiding van de door het bedrijfsleven geuite bezorgdheid heeft er op zaterdag 11 februari jl. een constructief overleg plaatsgevonden tussen de besturen van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Suriname Business Forum (SBF) en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) met een vertegenwoordiging van de regering. 
Gedurende dit overleg is de bezorgdheid van de private sector met betrekking tot good governance, het gevoerde beleid, en de noodzaak tot een structureel integrale aanpak van macro-economische en sociale maatregelen aan de regeringsdelegatie voorgelegd. 
Met de regeringsdelegatie zijn over enkele onderwerpen, waaronder de voortgang en samenstelling van het Tripartiet Overleg en het monitoren van het Herstelplan en de afspraken met het IMF, goede afspraken gemaakt welke ook schriftelijk zijn vastgelegd. De VSB acht het daarom niet opportuun in dit stadium enig actiemodel te ondersteunen. 
De VSB benadrukt dat het bedrijfsleven een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft als motor van de economie en dat het pad van dialoog in dit stadium essentieel is om te komen tot een beter Suriname. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required