De VSB heeft op woensdag 1 maart 2023, op uitnodiging van het kabinet van de president, geparticipeerd aan een onderhoud met president Chandrikapersad Santokhi. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van de ASFA en Alliantie en de Suriname Business Forum. De directe aanleiding tot de Nationale Dialoog, volgens de president, zijn de rellen van 17 februari. Deze eerste bijeenkomst moet gezien worden als een voorbereiding op de Nationale Dialoog.

Het doel was om te komen tot oplossingen richting saamhorigheid en rust in de samenleving. Met diverse partijen is en zal gediscussieerd worden over:

 • Hoe verder met onze natie?
 • Wat voor rechtstaat willen we?
 • Hoe gaan we om met onze waarden en normen?
 • Hoe gaan we om met onze diversiteit? Deze is op zich goed maar er is nu veel haat en spanning.

Voorts gaf de president aan dat er begrip is voor de vreedzame protesten. De grootste klachten/zorgen van de samenleving zijn: de koersen en de prijzen die maar blijven stijgen.

Bestuurslid Jan van Charante deed de aftrap met de volgende punten:

 • Prijzen en koersen: als we de verdien capaciteit van Suriname niet verhogen zullen we vast blijven lopen
 • VSB heeft een andere benadering voor de ontwikkeling van een land. Geen Public of private benadering maar een vanuit de SDG’s.

VSB voorzitter Rekha Bissumbhar vulde aan door te benadrukken dat deze vergaderingen niet gewoon hoor sessies moeten blijven maar dat er stappen vooruit worden gemaakt. Zij benadrukte verder dat het versterken van verdiencapaciteit cruciaal is om uit de huidige situatie van tekort aan valuta te geraken.

Verder ging de voorzitter in op de volgende punten:

 • Suriname moet transformeren van import naar exporteconomie. Adhoc maatregelen zullen niet het gewenste effect teweegbrengen.
 • Uitvoeren van advies koersstabilisatie platform:
  • Subsidies afbouwen wordt reeds gedaan, wat goed is.
  • Het aanpakken van smokkel van goud en brandstof omdat die behoefte aan valuta blijft beïnvloeden.
  • Een versnelde uitvoering van het sociaal programma
 • Retentie maatregelen moeten niet belemmerend werken voor productiesectoren. Bedrijven moeten dispensatie kunnen aanvragen als ze aantoonbaar valuta nodig hebben voor b.v. uitbreiding van hun bedrijf.
 • Er zijn twijfels over de impact van de openmarkt operaties. Het afromingseffect dat CBvS beoogde werkt niet.
 • Informele sector duwt de koers omhoog. BTW helpt onvoldoende. De informele sector moet beter beheerst worden.
 • Boost geven aan de MKB door versterking toegang tot kapitaal. Het garantiefonds dient snel opgericht te worden: Trackrecord en capability status van de kandidaten voor het bestuur dienen eerst beoordeeld te worden. Garantiefonds vereist een sterke voorzitter.
  Om te voorkomen dat het SAMAP-fonds niet verloren gaat, is het advies van FAO deze middelen over te hevelen naar het garantiefonds. Er zal dan aanpassing moeten komen in de kandidaten van het bestuur. i.p.v. 3 seats t.b.v. het MIN Financiën 1 seat naar LVV en 1 kandidaat van de Bankiers Vereniging.
 • Low hangingfruits t.b.v. de toerisme en agrarische sector. Een multi -entree toeristen kaart zal het bewegingsverkeer van en naar de buurlanden vergroten.
 • Voor de agrarische sector is een ketenbenadering nodig. Een Quick tracing traject naar boeren die snel instaat zijn export op te pakken faciliteren. Professionaliseren van de goedkeuring instanties voor voedselveiligheid, taxfree e.a. input alsook Global GaP certificering van de boeren moet snel gerealiseerd worden.

Het Bestuurslid Gerard den Dekker haalde aan dat in de Nationale Dialoog de SDG’s als neutrale agenda integraal als leidraad moeten gelden in de discussies. Uit de Nationale Dialoog moet een nationaal actie plan uitvloeien. De SDG kan als internationale benchmark gelden voor de acties. Het standbeeld van Mama Sranan dat voor het Kabinet van de president staat zouden wij als Suriname als bron van inspiratie en symboliek moeten zien voor duurzame ontwikkeling van Suriname.

“Een structurele aanpak is nodig om onrust en ontevredenheid van de samenleving aan te pakken. Good governance en een transparant beleid liggen hieraan ten grondslag. De regering dient met name bij het plaatsen van personen op diverse posities rekening houden met capabele en geschikte kandidaten en een goede trackrecord. In de ogen van de samenleving verkeerde politieke benoemingen wekken bij de samenleving het gevoel dat de ontwikkeling van het land ondergeschikt is aan de politiek”, zei voorzitter Bissumbhar

De president wenste aandacht voor het verbeteren van de huidige sfeer in de samenleving. Het Bedrijfsleven maakte hem duidelijk dat er meer zaken in orde/ in place moeten zijn aleer rust zou terugkeren. Het bedrijfsleven wenste met name aandacht te geven aan de structurele zaken waarmee het bedrijfsleven te kampen heeft.

Foto bron: CDS

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required