De VSB en ASFA hebben op 11 februari 2023 een spoed onderhoud gehad met de minister van Financiën en Planning en Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken en een delegatie van andere Ministers. De implementatie van het besluit van de Regeringsraad, genomen op 8 februari 2023, om het Algemeen Minimumloon vast te stellen op SRD 38,50 per uur is onder andere aan de orde gekomen.

Minister AWJ, zal de RvM informeren dat het bedrijfsleven bezorgdheid heeft geuit, en dat de effecten van het nieuwe minimum uurloon op de totale bedrijfsvoeringen niet goed zijn ingeschat, welke bij de KMO’s desastreuze gevolgen zal hebben (bedrijfsleven kan de toegenomen kosten niet dragen). Deze en andere kostenverhogende maatregelen zijn alleen maar zinvol, als onderdeel van een samenhangend pakket. 

Als resultaat een vervolg onderhoud op 13 februari met de minister van AWJ ziet de VSB graag het volgende: 

  • De implementatie van het Minimumuurloon zal  in 2 stappen gebeuren te weten 1 maart en 1 juni/juli. 
  • De eerste stap is naar SRD 30, en tweede eindigd bij SRD 35.

De minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken zal op woensdag 22 februari 2023, zijn bevindingen, vastgelegd in een Raadsvoorstel presenteren aan de Regeringsraad ter besluitvorming.

Hierna zal onmiddellijk tot implementatie worden overgegaan door het opmaken van een beschikking om vervolgens over te gaan tot publicatie in het Staatsblad.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required