Op dinsdag 4 april is de VSB  samen met diverse bedrijfsleven organisaties uitgenodigd door de  commissie  Financiën en Staatsuitgaven o.l.v. het assembleelid dhr.  Asiskumar  Gajadien. Het doel van de meeting was om het bedrijfsleven te consulteren over de door de President van Suriname aangekondigde maatregelen. Zij vroegen daarbij ook met concrete voorstellen te komen voor aanpak van de huidige ontwikkeling.

De  VSB achtte het echter moeilijk om feedback op een statement van President  te geven, omdat het niet concreet uitgewerkt was. Er is vaker door de regering aangegeven dat de uitvoeringscapaciteit versterkt moet worden. Wat is de garantie dat  de voorstellen die nu weer gedaan worden, worden uitgevoerd.

De genoemde  stringente en dogmatische koers-maatregelen om de koers vlucht een  halt te roepen lijken op de herhaling van een eerder aangenomen Valuta-wet  die door het bedrijfsleven resoluut  was afgekeurd. Zo een maatregel creëert juist nog meer wantrouwen terwijl marktwerking van belang is omdat die meer vertrouwen creëert  en  veel minder  corruptie stimuleert.

De genoemde maatregelen focussen vooral op de inkomstenverhoging van de overheid en afbouw van subsidies. Er wordt  in onvoldoende mate  de aandacht  gericht op versterking van ondernemerschap en het vergroten van export.  Integendeel werken de aangekondigde maatregelen contraproductief.  Productie, ICT  en Toerisme zijn o.a  de verdien sectoren  die juist  die ondersteuning  nodig hebben  in de vorm van   aanname verbeterde  wetgeving en toepassing van incentives om die hoognodige valuta te verdienen en of te besparen voor duurzame ontwikkeling van ons land. Niet alleen multinationals maar ook lokale producenten dienen aandacht van de overheid te hebben.

Vertrouwen in het beleid terugwinnen is cruciaal. Een van de manieren is synchronisatie van beleid. Er zijn meerdere commissies die diverse voorstellen uitwerken voor verbetering van de inkomsten van het land en uitgaven beperking. De VSB vroeg zich af wat er met die voorstellen wordt gedaan. Wat is de garantie van structureel uitvoeren van beleid conform vb. de eerdere afspraken die gemaakt zijn met diverse  actoren en het IMF? Maatregelen moeten in hun totaliteit worden beoordeelt. Wat is de totale impact? Waar zitten de echte voordelen?

De VSB  zal DNA’s ook  voorstellen voor herstelbeleid die in andere commissies besproken zijn doen toekomen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required