Op woensdag 11 januari 2023 heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een introductie gesprek gevoerd met de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). De KLM stelde het op prijs meer inzicht te krijgen over het bedrijfsleven in Suriname, en na te gaan waar er partnerschappen kunnen ontstaan. Fysiek aanwezig zijn in het land en samen aan tafel gaan met verschillende stakeholders zal moeten bijdragen aan een win-winsituatie.

Voor de KLM was het jaar 2022 een opluchting, zeker ook na de klappen van COVID-19. Naar verwachting zal er in het jaar 2023 weer een groei zichtbaar moeten zijn aan onder andere het reizend gedrag, het gebruik maken van services en vrachtvervoer. Dit betekent voor zowel Suriname als voor de KLM dat er geïnvesteerd zal moeten worden, om aan de vraag te kunnen voldoen, maar ook het plegen van verhogen van de veiligheid op de luchthaven 

en het hebben van genoeg toestellen alsook cabinepersoneel. Het beleid van de Surinaamse transport als toerisme sector, en van de KLM zitten in de transitiefase om duurzaam te gaan ondernemen.

De uitdagingen die zich voordoen waaronder, verouderde wetgeving en overeenkomsten, de Surinaamse economie en de iets later starten van de Oil & gas in Suriname. Het is van belang dat er periodieke evaluaties plaatsvinden van de gesloten bilaterale en multilaterale overeenkomsten met landen om zodoende de samenwerking steeds te bevorderen.

Naast dat er in Suriname een inflatie te merken is, vindt dit ook plaats in de rest van de wereld,  wat ertoe bijdraagt dat de kosten voor de luchtvaart ook stijgen en dit terug te zien is in de brandstofprijzen alsook de tickets. Voor Suriname is de olie en gas industrie nog vrij jong en dat er nu valt op te merken dat de focus van ondernemers wordt gelegd op deze industrie dat in ontwikkeling is. 

Tijdens dit gesprek is ook naar voren gekomen om te gaan partneren op hoogtijdagen en drukke periodes in Suriname waaronder bijv. de  avondvierdaagse, 09 augustus, Surifesta en en culturele momenten. Dit zal moeten bijdragen aan de transport, maar ook de toerisme sector. 

Ook zijn er naar mogelijkheden gekeken om het agrotoerisme in Suriname te promoten.  De mogelijkheden om op de Internationale luchthaven van Suriname een free zone op te zetten worden bestudeerd. 

Belangrijk voor het bereiken van voorgenomen doelen is leiderschap zodat er gestructureerd plannen worden uitgezet en uitgewerkt worden. Vanuit beide partijen zal er verder worden gekeken waar de nodige ondersteuning moet worden geboden alsook de open relatie voortzetten.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required