De Nationale Decent Work Commissie van Suriname is van 15 april tot en met 21 april 2023 gast van de International Labour Organization (ILO) voor een training en workshop op Trinidad and Tobago.  De training is in het kader van het derde Decent Work Country Programma Suriname. Dit programma is bedoeld om het leven van de werkende mensen en hun gezinnen te verbeteren, zodat ze welvaart en welzijn kunnen ervaren door hun arbeid. Ook is het programma bedoeld om het ondernemen in Suriname aangenamer te maken waardoor ondernemers stabiele bedrijven kunnen draaien. Daardoor ontstaan meer fatsoenlijke banen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid. Het doel van deze workshop is om de leden van de commissie up to date te krijgen met de nodige instrumenten ter implementatie, monitoring en evaluatie van het Decent Work Programma. De workshop is een aanbieding van de ILO, en wordt gehouden op de ILO Caribbean office te Port of Spain.

De commissie is o.a. verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er in Suriname maatregelen worden getroffen die gezamenlijk verandering teweeg brengen voor de werkende mensen en hun gezinnen en bij de ondernemers. De commissie moet ook nagaan welke vorderingen en veranderingen er in Suriname daadwerkelijk ontstaan.  De ILO zal de commissie daarbij de nodige tools en assistentie bieden. Op de dagen 2 tot en met 5 van de workshop zal er worden ingezoomd op het resultaat kader van het Decent Work Programma. Dit zal regelmatige monitoring van de verwachte resultaten mogelijk maken. Het kader bestaat uit vier pijlers: werkgelegenheid, sociale bescherming, arbeidsrechten en sociale dialoog. De werkgelegenheid pijler van het resultaat kader richt zich op het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt, het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van productief en waardig werk. Dit wordt bereikt door het bevorderen van economische groei, het creëren van banen en het verbeteren van de productiviteit. De sociale bescherming pijler richt zich op het waarborgen van sociale bescherming voor werknemers en hun gezinnen. Dit omvat ziekteverzekering, pensioen, werkloosheidsuitkeringen en andere sociale voorzieningen. De arbeidsrechtenpijler heeft als doel om de arbeidsrechten te bevorderen en te beschermen. Dit omvat het recht op vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, het bestrijden van kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie op de werkvloer. De sociale dialoogpijler richt zich op het bevorderen van een constructieve dialoog tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Dit is van belang voor het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving en het bevorderen van sociaal overleg tussen de betrokken partijen. Dit kan resulteren in meer collectief overleg (meer CAO’s) en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie op de arbeidsmarkt.

Naast de bevordering van ondernemerschap is een ander belangrijk onderdeel van het programma, bevordering van de productiviteit op de arbeidsmarkt. Dit zal leiden tot sterkere bedrijven in Suriname, maar ook voor een betere beloning en voorzieningen voor werknemers en hun gezinnen. Hierbij wordt gestreefd naar het creëren van decent jobs, het stimuleren van investeringen en het bevorderen van innovatie. Dit draagt bij aan economische groei en welvaart. Tot slot richt het derde Decent Work Programma zich op het beschermen van werknemersrechten. Hierbij wordt aandacht besteed aan zaken als arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid op het werk, en het voorkomen van gedwongen arbeid en kinderarbeid. 

De workshop zal zeker een waardevolle bijdrage leveren aan het werk van de Nationale Commissie Decent Work. De verwachting is dat de bijdrage van de leden van de commissie aan de implementatie van het programma beter tot haar recht zal komen na de opgedane kennis. De training te Port of Spain wordt geheel verzorgd en gefinancierd door de ILO, een belangrijke ontwikkelingspartner van ons land. Suriname profiteert van training Decent Work ILO op Trinidad and Tobago

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required