Wij bevinden ons in een werkelijk ongekende situatie. Het is niet de eerste pandemie waarmee de mensheid is geconfronteerd, maar Covid-19 is het verreweg de meest acute in de moderne geschiedenis. Naast de gezondheidscrisis brengt de pandemie ook een economische en sociale crisis met zich mee – en als we heel eerlijk zijn, weet niemand echt hoe dit allemaal de toekomst zal vormgeven.

Een op de vijf mensen wereldwijd loopt het risico op om het Covid-19 virus op te lopen (Lancet, 2020). Naar schatting hebben 1,7 miljard mensen (22% van de wereldbevolking) tenminste één onderliggende gezondheidstoestand die hen in een coronavirusrisicocategorie zou kunnen plaatsen – en dit omvat niet eens factoren als armoede en obesitas. Bij besmetting zouden ongeveer 349 miljoen van hen voor behandeling in het ziekenhuis belanden.

Dit is een marathon, geen sprint. We zijn niet dichtbij de finish. We zijn waarschijnlijk niet eens halverwege. We hebben gezien dat op wetenschap gebaseerd beleid kan helpen het virus op afstand te houden, maar het is niet eenvoudig. We hebben ook gezien dat het negeren van het virus tot een ramp kan leiden, en aanvankelijk succes geen garantie is voor blijvend succes.

De economische schok van deze crisis dreigt een ongekende wereldwijde economische krimp te worden, met verwoestende gevolgen voor bedrijven, en dus voor de werkgelegenheid. De economie kan worden geconfronteerd met verlagingen in consumptie (door minder arbeidsinkomen) en productie. Werkloosheid kan ook een langdurige impact hebben op het arbeidsaanbod door verlies van arbeidsvermogen. Dit alles zal vraag en aanbod verder onderdrukken, met een ernstig negatief impact op armoede en ongelijkheid en mogelijk gevolgen voor de sociale cohesie.

Alle leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zijn gevraagd om hun bijdrage te leveren bij het in kaart brengen van de effecten van de pandemie op het bedrijfsleven. De reacties zijn ontvangen tussen 6 juni en 19 juni 2020. De effecten van de pandemie op het bedrijfsleven zijn divers. Bij bepaalde bedrijven minder dan andere. Dit ook afhankelijk van de sector waarin men opereert, maar ook het vermogen van elke individuele onderneming om zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Vandaar ervoor gekozen is om het overzicht van de effecten op de bedrijven naar sectoren te delen. Hierdoor is het beeld niet algemeen, maar wat specifieker. Hiernaast zijn komen ook andere onderwerpen aan de orde die het bedrijfsleven aangaan.

Download het volledig verslag hier: Effecten Covid-19 op Surinaams Bedrijfsleven

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.