Aan de hand van de meest recente-, bijgewerkte-, gecorrigeerde- en beschikbare statistieken en
informatie, evenals de vooruitzichten tot begin augustus 2020, is deze analyse gemaakt die als volgt
samen te vatten is:

 De geschatte inkrimping van de wereldeconomie is door het IMF in juni met 1,9 procenten naar beneden aangepast tot 4,9 procent, vanwege de tegenvallende prestatie in het eerste halfjaar. De inkrimping van de Surinaamse economie in 2020 die door de Bretton Woods instituten geschat wordt op ca. 5 procent, kan veel hoger uitvallen als de economische bedrijvigheid in
het tweede halfjaar niet sneller aantrekt.

 Internationaal zijn de prijzen van grondstoffen enigszins aan het herstellen. Ook de gemiddelde olieprijs is gegaan van USD 21 per vat in april naar USD 42,1 per vat in juli. De stijging is het gevolg van productie beperkingen door de OPEC landen en de VSA.

 In het eerste kwartaal van 2020 was er sprake van een positief saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans van ca. USD 39, vanwege sterker stijgende exporten van goederen en
diensten dan importen. De kapitaal en financiële rekening echter vertoont een negatief saldo van USD 63,1 mln.

 Na de verkiezingen van 25 mei stabiliseren de wisselkoersen enigszins, terwijl in de maand mei er sprake was van een toename van de vreemde valuta deposito’s bij de banken van ca. USD 37,6 mln. ten opzichte van de maand daarvoor. De jaarinflatie tot en met mei is opgelopen tot 35,2 procent en heeft ervoor gezorgd dat de reële rentevoeten op SRD kredieten en deposito’s
vanaf maart negatief zijn geworden.

 De Staatsschuld en wel de schuld aan de CBvS is in april bijgesteld en opgelopen met ca. SRD 5,5 miljard. Delen van de schuld waren reeds in 2019 getrokken en zijn dit jaar zichtbaar
gemaakt. De enorme toevoer van giraal geld (SRD) met een weinige aanwas van chartaal geld, heeft het betalingsverkeer in de afgelopen maanden ernstig verstoord vanwege de vele cash transacties in het land.

 Vanwege het niet kunnen betalen van de schuldenlast eind juni van ca. USD 24 mln. op de internationale notes van USD 125 mln., was de kredietwaardigheid van lange termijn vreemde
valuta schulden door Fitch Ratings en Standard & Poor’s tijdelijk bijgesteld tot een “Default rating”. Nadat de schuld herschikt was, is de rating wederom naar boven aangepast. De huidige ratings op lange termijn vreemde valuta schulden van het land van zowel Fitch Ratings, Standard & Poor’s en Moody’s, vallen allen in de categorie “substantial risk”.

Download het volledig verslag hier:

Macro economische overzicht- derde verslag 2020

Macro economische overzicht- derde verslag 2020-ENG