Het macro economisch overzicht wordt geproduceerd door het Bureau van de VSB. Onze
beleidsmedewerker drs. Malty Dwarkasing is belast met de samenstelling hiervan. Mocht u na het lezen
van het overzicht vragen hebben, dan kunt u haar contacten en wel als volgt: email adres:
malty.dwarkasing@vsbstia.org en telefoon: +597474090 of +597 475286/475287 toestel 106.

Aan de hand van de meest recente-, bijgewerkte-, gecorrigeerde- en beschikbare statistieken en
informatie, evenals de vooruitzichten tot begin augustus 2020, is deze analyse gemaakt die als volgt
samen te vatten is:

 • De inkrimping van de Surinaamse economie in 2020 is door het IMF naar beneden aangepast
  en wordt thans geschat op ca. 13,1 procent, terwijl de groei van 2021 geprojecteerd is op een
  marginale 1,5 procent.
  Internationaal zijn de prijzen van grondstoffen over het algemeen verder aan het herstellen. De
  gemiddelde olie- en goudprijs daalde marginaal in de maanden september en oktober.
 • In het eerste halfjaar van 2020 was er sprake van een positief saldo op de lopende rekening van
  de betalingsbalans van ca. USD 37,1 miljoen, vanwege stijgende exporten van goederen en
  diensten en dalende importen. De kapitaal en financiële rekening echter vertoont een negatief
  saldo van USD 171,6 mln. vanwege onder andere minimale trekkingen op buitenlandse
  (overheid)schulden en negatieve FDI. De internationale reserve per ultimo september 2020 is
  USD 96,5 miljoen lager dan per ultimo 2019.
 • Op 22 september heeft de CBvS de wisselkoers van de SRD ten opzichte van de USD
  gedevalueerd met ca. 90 procent tot SRD 14,29. Vanwege de aanhoudende schaarste aan valuta
  door onder andere de gesloten grenzen, is er sprake van een actieve zwarte valutamarkt met
  veel hogere verkoopkoersen voor zowel de USD als de Euro.
 • Aan de hand van de vrijgekomen statistieken van overheidsfinanciën, is het financieringstekort
  over 2019 becijferd op 21,2 procent van het BBP, waarbij het tekort in het laatste kwartaal van
  2019 het liefst 11,5 procent van het BBP bedroeg. Het tekort was het gevolg van stijgende
  uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten, subsidies en bijdragen en in mindere mate
  kapitaaluitgaven. Het financieringstekort voor 2020 wordt geschat op 17,2 procent van het
  BBP. Per ultimo september 2020 bedroeg de effectieve schuld-BBP ratio ca. 116 procent.
 • Op 26 oktober 2020 heeft het internationaal creditratingbureau Fitch Ratings, de lange termijn
  vreemde valuta kredietwaardigheid van het land naar omlaag aangepast van een CC rating naar
  C, omdat Suriname haar rentelast in oktober op de internationale obligatielening van USD 550
  niet had voldaan. Er is een periode van 30 dagen na de betaaldatum, waarin de overheid alsnog
  haar schuldverplichting kan voldoen. Naar verwachting zal Suriname dit jaar een Default rating
  krijgen. De overheid is met behulp van “law firm” White & Case LLP en het internationaal
  Financieel adviesbureau Lazard Frères bezig na te gaan hoe zij haar schulden kan herschikken.

Download het vlledig verslag hier:

Nederlands: Macro economische overzicht- vierde verslag 2020

Engels: Macro economic overview- fourth report 2020-ENG

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.