Introductie

De VSB zal ingaande deze maand op kwartaalbasis een macro economisch overzicht produceren, gelet op het belang en de impact van macro economische ontwikkelingen op het ondernemersklimaat in Suriname. Voorts verwacht de VSB, net als andere actoren, dat macro economische ontwikkelingen in zowel binnen- als buitenland de komende jaren van dermate groot belang zullen blijken te zijn voor de verdere ontwikkeling van ons land. Uiteraard is het ook best mogelijk, dat de ontwikkeling in Suriname zal stagneren als gevolg van een groeiende schuldenlast gepaard gaande met een groeiende terugbetalings-verplichting of een terugval van de wereldeconomie. De impact hiervan op de private sector kan niet onderschat worden, vooral in een situatie, waar de meerderheid der ondernemingen bestaat uit micro, kleine en middelgrote bedrijven en de overheid, vooral middels haar aankopen en aanbestedingen, toch wel een belangrijke rol heeft voor wat betreft de stimulatie van de economie. De VSB hoopt derhalve, dat u dit overzicht zult beschouwen als een kompas, een leidraad en dat het nuttig zal blijken voor u bij de activiteiten, die u onderneemt als bedrijf of ondernemer.

Het macro economisch overzicht wordt geproduceerd door het Bureau van de VSB en onze Beleidsmedewerker, drs. Malty Dwarkasing, is belast met de samenstelling hiervan. Mocht u derhalve na het lezen van het overzicht vragen hebben, dan kunt u haar gerust contacten en wel als volgt : email adres: malty.dwarkasing@vsbstia.org en telefoon: +597474090 of +597 475287/475286 toestel 106.

Lees hier verder