Introductie
Het macro economisch overzicht wordt geproduceerd door het Bureau van de VSB en onze Beleidsmedewerker, drs. Malty Dwarkasing, is belast met de samenstelling hiervan. Mocht u na het lezen van het overzicht vragen hebben, dan kunt u haar contacten en wel als volgt: email adres: malty.dwarkasing@vsbstia.org en telefoon: +597474090 of +597 475287/475286 toestel 106.

Samenvatting

Aan de hand van de meest recente statistieken en informatie die beschikbaar waren, zijn de ontwikkelingen over 2019, januari 2020 en vooruitzichten als volgt samen te vatten:

De groei van de wereldeconomie is door het IMF voor 2019 geschat op 2,9 procent en voor 2020 geprojecteerd op 3,3 procent. Diverse ontwikkelingen, waaronder de uitbraak van het coronavirus in China en de verspreiding daarvan, vormen een ernstige bedreiging voor de groei van de wereldeconomie dit jaar. De groei van de Surinaamse economie in 2019 wordt door het IMF geschat op 2,3 procent en op middellang termijn geprojecteerd tussen de 2 – 2,5 procent. Deze projecties zijn gebaseerd op een macro-economisch klimaat met een stabiele wisselkoers en lage inflatie. Als de wisselkoers op hol slaat, zal de koopkracht afnemen, met als gevolg een dalende binnenlandse productie en economische groei, waardoor ook de werkgelegenheid in gevaar komt.

Vanaf het tweede kwartaal van 2018 is er wederom sprake van een negatief saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans, nadat er in 2017 een positief saldo geregistreerd was. Op de kapitaalrekening is er per saldo sprake van kapitaalinvoer uit het buitenland, waardoor het tekort op de lopende rekening wordt gecompenseerd. De toename van de internationale reserve in 2019 is niet alleen het resultaat van de betalingsbalans, maar veelal door het overhevelen van USD 426 mln. aan kasreserve van de banken naar de CBvS conform internationale “best practice”.

Het onrechtmatig gebruik van gelden uit de kasreserve en termijndeposito’s van banken bij de CBvS in 2019 door de autoriteiten, heeft het vertrouwen van het publiek in de monetaire autoriteiten, maar ook de totale regering, enorm geschaad. De wisselkoers, die aan het stijgen is, is vanaf het einde van het vorig jaar erg volatiel. Het aandeel van non-performing loans in de bruto kredietverlening van de banken, bedroeg per ultimo juli 2019 12,5 procent, waarbij de voorziening 56,5 procent dekt. Het aandeel van vreemde valuta kredieten maakte circa 48 procent uit van de totale kredietverlening aan het eind van 2019. Een stijgende wisselkoers kan ertoe leiden, dat het percentage “non-performing loans” in de toekomst toeneemt.

In januari 2020 heeft Fitch Ratings de laagste creditrating op vreemde valuta schulden aan ons land toegekend, namelijk CCC/C. De reden hiervoor is de afname van de capaciteit van de overheid om haar vele buitenlandse schulden af te lossen, vanwege de dalende beschikbare internationale reserve en de wisselkoers, die steeds meer onder druk komt te staan. De rating maakt het aangaan van commerciële buitenlandse leningen voor de overheid in de toekomst, duurder en moeilijker.

Lees hier verder