Het macro economisch overzicht wordt geproduceerd door het Bureau van de VSB. De directeur Drs. Malty Dwarkasing is belast met de samenstelling hiervan. Mocht u na het lezen van het overzicht vragen hebben, dan kunt u haar contacten en wel als volgt: email adres: malty.dwarkasing@vsbstia.org en telefoon: +597 475286/475287 toestel 103.

Samenvatting
Aan de hand van de meest recente, bijgewerkte, gecorrigeerde en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot en met september 2021, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten is:

Het voorlopig economische groei en BBP cijfer voor 2020 is uitgegeven door het ABS. In 2020 is de Surinaams economie met 15,9 procent ingekrompen. Volgens de Stichting Planbureau Suriname is de groei voor 2021 geschat op een inkrimping van 2,8 procent. De bedrijfstakken die in 2020 sterk zijn ingekrompen en dit jaar naar verwachting ook significant zullen inkrimpen zijn: Accommodatie & voedings- en gerelateerde diensten, Constructie, Transport & Opslag, Mijnbouw, Elektra & Water en de Handel.

Suriname is thans in een vierde golf van COVID-19 besmettingen, waarbij de besmettelijke delta variant voor enorm veel geïnfecteerden op dag basis zorgt. Ook het aantal mensen die dagelijks sterven door dit virus, is zorgwekkend te noemen samen met een gezondheidszorg die zwaar onder druk staat. Het percentage volledig gevaccineerden van de doelgroep 12 jaar en ouder van de populatie is ca. 37,6 procent.

De internationale reserve neemt toe vanwege een positief saldo van zowel de lopende rekening als ook de kapitaal en financiele rekening van de betalings balans. Ook een influx van SDR’s van het IMF ter waarde van USD 175 miljoen in augustus heeft significant bijgedragen aan de stijging.

Het monetair beleid heeft in de maanden juni – september ervoor gezorgd dat de basisgeldhoeveelheid redelijk onder controle is, waardoor het verloop van de wisselkoers vrij stabiel te noemen is in deze maanden. De maandinflatie bereikte een piek in juni 2021 van 10,8 procent, enerzijds door het invoeren van het flexibel wisselkoers systeem en anderzijds door de enorme prijsstijging van voedingswaren vooral groente en fruit vanwege wateroverlast door zware regenbuien in deze maand.

Overheidsfinanciën is langzaam maar zeker aan het verbeteren. Het financieringstekort is van 18,6 procent in 2019, is teruggebracht tot ca. 9,7 procent van het BBP in 2020 en in het eerste halfjaar van 2021 is er sprake van een overschot van ca. 1,7 procent van het BBP. De Begrotingvoor 2022 geeft een begrotingstekort aan van 2,6 % van het BBP, terwijl het financieringstekort begroot is op 2 procent.

Dowload hier het volledig verslag: Macro economische overzicht- derde verslag 2021

English: Macro economische overzicht- derde verslag 2021-ENG

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?