De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zijn belangrijke werkgeversorganisaties binnen de samenleving. Onze organisaties vertegenwoordigen vrijwel alle productie en dienstverlenende sectoren van de economie en leveren een enorme bijdrage aan de totale productie van het land, de exportopbrengsten, de werkgelegenheid en de inkomsten voor de overheid. De VSB en ASFA zijn voorstanders van een volledig transparant overheidsbeleid en een nauwe samenwerking met de toekomstige regering voor de periode 2020-2025. De door haar opgedane kennis en skills stelt het bedrijfsleven volledig ter beschikking aan de nieuwe regering, om de Surinaamse economie wederom gezond te maken.

Daarom is gemeend dit document samen te stellen en aan te bieden aan de nieuwe regering. In het document wordt de visie gepresenteerd van het bedrijfsleven, over de vereiste maartregelen
die nodig zijn om de koers van kritieke situatie met betrekking tot de Surinaamse economie om te buigen naar één van stabiliteit, duurzame groei en welvaart.

Alvorens over te gaan tot de voorgestelde maatregelen van het bedrijfsleven, wordt er eerst een korte analyse gepresenteerd van de huidige mondiale- en Surinaamse economie.
Vervolgens wordt de visie van het bedrijfsleven met betrekking tot de te nemen maatregelen voor het herstel van de economie gepresenteerd. De visie is als volgt onderverdeeld:

 Acute korte termijn maatregelen ten behoeve van het bedrijfsleven, om het hoofd, te midden van de Covid-19 pandemie, boven water te houden;
 Sectorale benadering met korte en middellange termijn maatregelen van productie- en dienstverlenende sectoren;
 Integrale crisis en duurzame maatregelen naar beleidsgebied en pijler die vrijwel de
gehele samenleving bestrijken. Ter afsluiting van het document worden enkele conclusies getrokken.

Lees de volledige publicatie hier: VSB ASFA document herstel maatreg Eco.-finaal_juli2020

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.