Samenvatting

Aan de hand van de meest recente, bijgewerkte, gecorrigeerde en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot en met februari 2021, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten is:

 • De groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2021 is wederom naar boven aangepast
  door het IMF tot ca. 6 procent. Dit vanwege het uitrollen van vaccinatie programma’s in de
  wereld. De vaccinatie programma’s verlopen vlotter in de ontwikkelde dan in de
  ontwikkelingslanden.
 • Suriname is thans in een derde golf van COVID-19 besmettingen, waarbij het aantal
  besmettingen op weekbasis per medio juni langzaam aan het dalen is. De inkrimping van de
  Surinaamse economie in 2021 wordt thans geschat op ca. 3 procent.
 • Het positief saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans is ook in het eerste kwartaal
  van 2021 zichtbaar. Dit is vooral het gevolg van dalende importen. Vanwege een positief
  resultaat op zowel de lopende rekening als de financiële rekening van de betalingsbalans is de
  internationale reserve positie aan het stijgen.
 • Het monetair beleid is verder uitgezet door de monetaire autoriteiten. De wisselkoers is in juni
  vrij gegeven en in juni is er sprake van een lichte daling van de koersen. Het blijkt dat de
  markkoersen en die gemiddelde koersen die de CBvS presenteert, niet veel van elkaar
  verschillen. Het monetair beleid wordt verder uitgezet door voorbereiding te treffen voor
  diverse instrumenten waaronder Openmarkt operaties en het kasreserve instrument.
 • Uit de statistieken van overheidsfinanciën blijkt dat het financieringstekort in 2020 bijkans
  gehalveerd is ten opzichte van 2019 en geschat wordt op ca. 10,4 procent van het BBP. Op
  basis van de goedgekeurde begroting voor 2021, wordt het financieringstekort voor dit jaar
  geschat op 5,4 procent. Het is de overheid nog niet gelukt om te komen tot een
  schuldherschikking met haar buitenlandse crediteuren.

Lees het overzicht hier:

Macro economische overzicht- tweede verslag 2021

Macro economische overzicht- tweede verslag 2021-ENG

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?
Create your own user feedback survey