Aan de hand van de meest recente-, bijgewerkte-, gecorrigeerde- en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot begin mei 2020, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten is:

 Door de uitbraak van de Covid-19 pandemie in de wereld, verwacht het IMF dat de mondiale economie in 2020 in recessie zal geraken en zal inkrimpen met 3,0 procent. Het effect van de pandemie op de wereldeconomie zal veel groter zijn dan tijdens de financiële crisis in 200820091. De wereldmarktprijzen van commodities in het bijzonder olieprijzen, zullen dit jaar sterk afnemen. Zo wordt de prijs van olie op gemiddeld USD 35 per vat geprojecteerd, een daling van ca. 43 procent ten opzichte van 2019, terwijl de goudprijs naar verwachting juist zal toenemen met ca. 15 procent tot USD 1.600 per toz.

 Het effect van de valutacrisis, de mondiale recessie en de covid-19 pandemie op de Surinaamse economie in 2020, is een inkrimping van de economie met ca. 4,9 procent verwachtbaar, naast een binnenlandse inflatie van gemiddeld 27,9 procent en een toename van het werkloosheidspercentage met 1 procent tot 9,5 procent.

 Vanwege het onrechtmatig gebruik van de kasreserve en het geschaad vertrouwen in het overheidsbeleid, is er in de eerste twee maanden van 2020 een indicatie van vreemde valuta kapitaalvlucht, in de vorm van een afname van ca. USD 125 mln. vreemde valuta deposito’s bij de banken. Door het sluiten van grenzen en het luchtruim voor bijkans 1,5 maand, is de aanvoer van deviezen vanwege toeristische activiteiten nog schaarser geworden met als gevolg stijgende wisselkoersen. De aanname van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren heeft veel stof doen opwaaien in de samenleving en heeft ook bijgedragen aan het wederom ontstaan van een zwarte markt voor valuta. De verkoopkoers voor de USD en de Euro op de zwarte markt ligt rond de SRD 15. Inmiddels is de werking van deze wet door de rechter opgeschort en is de wetgever verwezen naar het Constitutioneel Hof.

 Naast Fitch Ratings, hebben ook Moody’s Ratingbureau en Standard & Poor’s in de afgelopen maand de beoordeling van de kredietwaardigheid van het land aangepast tot een status van “non-investment grade, high/substantial credit risk junk”. De verslechterde kredietwaardigheid heeft niet alleen effect op de toegang van de overheid tot buitenlandse financiering, maar zorgt ook voor verhoogde kosten voor de private sector bij het aangaan van buitenlandse leverancierskredieten.

Download het verslag hier: Macro economisch overzicht tweede verslag 2020 pdf

English version