Suriname, in haar zoektocht naar het verbeteren van het milieu voor de ontwikkeling van ondernemingen en om de productiviteit te verhogen, verzocht de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om te conceptualiseren en tot uitvoer te brengen, desbetreffende beoordeling voor het mogelijk maken van Milieu voor Duurzame Ondernemingen (EESE), met een focus op de externe factoren die de bedrijfsproductiviteit beïnvloeden. Het onderzoek bestudeerde de economische, sociale en politieke dimensies van het Handelsmilieu en de waargenomen uitwerking op de productiviteit. Door middel van het administreren van de onderzoeken, focus groepen en diepte-interviews met eigenaren/managers van zaken, arbeiders, vertegenwoordigers van de overheid en vakbonden was het onderzoeksteam van de Arthur Lok Jack Global School of Business en DOOR Advisory in staat de tripartiete algemene percepties van constituenten over het handelsmilieu en haar potentieel effect op de productiviteit in Suriname vast te leggen.

Vanwege het tijdstip van de studie gedurende de wereldwijde COVID-19 pandemie, heeft het Team de gelegenheid aangegrepen om de invloed van het virus op het huidige bedrijfsleven en de waarschijnlijke invloed in de toekomst te bestuderen. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn benadrukt in dit verslag en samengevat in de secties beneden.

Economische Elementen
Over het algemeen werd de regelgeving als zwak ervaren, waarbij omkoping een van de grootste obstakels was voor het zakendoen. Sociale partners werden meestal uitgesloten van de ontwikkeling van nieuwe regelgeving en de effectiviteit van bestaande wet- en regelgeving wordt als gehinderd ervaren door een gebrek aan institutioneel toezicht en beperkte handhaving. Er heerst ook de overtuiging dat Suriname zou kunnen profiteren van meer open handel en verdere economische integratie. Douaneprocedures en personeel worden als inefficiënt beschouwd, wat de handel met leveranciers en kopers op de internationale markt moeilijker maakt.

Veel van de bedrijfseigenaren/managers gaven aan dat informatie- en communicatietechnologie (ICT)-oplossingen direct beschikbaar en verkrijgbaar zijn. Werknemers hadden echter de indruk dat de huidige ICT-oplossingen van de meeste bedrijven een upgrade nodig hebben en dat er een verschuiving nodig is naar meer digitalisering van bedrijfsprocessen.

Sociale Elementen
Een punt van zorg lijkt de kwaliteit te zijn van het hoger en beroepsonderwijs dat in Suriname beschikbaar is. Het aangeboden hoger onderwijs en beroepsopleidingen lijken niet te voldoen aan de vereiste behoeften van het bedrijfsleven en ondernemers/ managers gaven aan dat ze vaak moeite hebben om het vereiste talent te vinden bij het werven.

Volgens zowel ondernemers/ managers als werknemers, lijken gezondheid gerelateerde problemen een gebied te zijn dat de productiviteit in Suriname beïnvloedt, vooral in fysiek veeleisende beroepen. Bovendien lijkt er onder zowel openbare als particuliere instellingen slecht toezicht te bestaan op de implementatie van organisatorische veiligheids- en gezondheidsnormen, wat een negatieve invloed kan hebben op de productiviteit. Dit is vooral verontrustend gezien het feit dat dit een belangrijk gebied is in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus.

Politieke Elementen
De sociale partners (d.w.z. vertegenwoordigers van de vakbonden van werkgevers en werknemers) waren van mening dat de overheid tekortschiet ten aanzien van het verschaffen van de benodigde voorwaarden voor een effectieve sociale dialoog en ten aanzien van voorwaarden om tot een dialoog te komen, vooral wanneer nieuwe beleidslijnen worden ontwikkeld. Arbeidsnormen lijken grotendeels te worden begrepen en gerespecteerd en er zijn sterke mechanismen voor conflictoplossing, zowel binnen arbeids- of juridische instellingen als intern in Surinaamse bedrijven.

De Perceptie van de Belangrijkste Factoren om de Productiviteit te Versterken 

Over het algemeen wordt productiviteit in Suriname als laag beschouwd. Macro-economisch beleid en een krachtig management van de economie werden genoemd als de belangrijkste gebieden om de productiviteit in Suriname te verbeteren.

Andere belangrijke gebieden omvatten eerlijke concurrentie, de integratie van handel en economie, onderwijs, opleiding en leren voor het leven en ICT. Het gebrek aan gestandaardiseerde interne prestatiemanagement processen die beloningen vaststellen, gebaseerd op verdiensten en incentives in bedrijven, is door arbeiders geïdentificeerd als een bijkomende beperkende factor die moet worden aangepakt om de productiviteit te verhogen.

Lees verder … Download EESE

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?