Aan de hand van de meest recente, bijgewerkte, gecorrigeerde en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot en met februari 2021, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten
is:

  • De Covid-19 pandemie heeft wereldwijd tot en met begin maart 2021 ca. 113,8 miljoen besmettingen opgeleverd en 2,5 miljoen slachtoffers gemaakt. De inkrimping van de wereldeconomie in 2020 wordt door het IMF geschat op 3,5 procent met de groeiverwachting voor 2021 van ca. 5,5 procent.
  • De inkrimping van de Surinaamse economie in 2020 wordt geschat op ca. 13 procent, terwijl de economie in 2021 nog steeds zal inkrimpen met ca. 2 procent. Dit komt tot uiting in het Crisis en Herstelplan 2020-2022 van de regering. De uitvoering van het herstructureringsprogramma van de regering met onder andere inkomsten verhogende maatregelen, liberalisatie van de elektra tarieven zullen inflatie omhoog duwen, de koopkracht verder doen afnemen en de economische bedrijvigheid negatief beïnvloeden.
  • In 2020 was er sprake van een positief saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans van ca. 6,6 procent van het BBP, terwijl de kapitaal en financiële rekening een tekort van ca. 6,2
    procent aantoonde. Een negatief statistisch verschil heeft ervoor gezorgd dat de Internationale Reserve in 2020 met USD 63 miljoen is afgenomen ten opzichte van 2019.
  • Het wisselkoersbeleid is in maart verder uitgezet door de regering door het instellen van een baanbreedte van SRD 14,29 – SRD 16,30 voor de USD waarin de wisselkoers mag opereren. Ook een inwisselplicht van 30 procent van exportopbrengsten bij de CBvS is per 1 maart ingegaan. De discrepantie tussen de CBvS en de (zwarte) marktkoers is nog steeds een feit.
  • De economische ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben ook de financiële sector zwaar geraakt. Uit de “ financial soundness” indicatoren van de CBvS komt tot uiting dat de solvabiliteitsratio onder druk komen te staan, terwijl de winstgevendheid van het bankwezen significant is afgenomen in 2020.
  • Uit de statistieken van overheidsfinanciën blijkt dat het financieringstekort tot en met ultimo september geschat wordt op ca.10,6 procent van het BBP. In de maand september was er sprake van een minimale overschot voor de overheid. Het internationaal Financieel adviesbureau Lazard Frères is nog bezig om te komen tot een herschikking van de schulden met de schuldeisers van de Oppenheimer schulden ter waarde van USD 675 miljoen. Er is thans sprake van een “stand still” van schuldenlast betalingen tot en met 25 maart 2021 op deze schulden.

Download het volledig verslag hier:

Nederlands Macro economic overview- March 2021-ENG

English Macro economisch overzicht eerste verslag 2021

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?