Na de start in maart 2020 van het SU4SU COVID-19 SUPPORT FUND brengt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) deze tussentijdse rapportage uit. De rapportage is opgesteld op basis van de ontvangen bankafschriften, facturen, overige onderliggende documenten en de toelichtingen daarop. Dit rapport geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen van de gelden geworven voor de actie SU4SU COVID-19 SUPPORT FUND tot en met 30 juni 2021.

Drie lokale bedrijven: Staatsolie N.V., Fernandes Concern Beheer en Surinam Plastics Manufacturing N.V. hebben het initiatief genomen om de particuliere sector te mobiliseren om financiële steun te verlenen aan onze lokale zorginstellingen vanwege de uitbraak van Covid-19 in Suriname.
Ze beseffen dat juist in deze tijd, waarin social distance gehouden moet worden, bedrijven zich kunnen onderscheiden door te verbinden en als Surinamers samen te komen, met één doel: de gezondheid van onze samenleving. De Surinaamse intensive care-infrastructuur heeft in het licht van de Covid-19 pandemie aanzienlijke aanvullende ondersteuning nodig.
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zet zich als partner in dit project in om meer fondsen te werven ter ondersteuning van ons zorgsysteem.
Daarnaast is de VSB ook verantwoordelijk voor het beheer van het ‘VSB Covid-19 Support Fonds’.
De VSB heeft toegezegd om maandelijks rapportages te doen namens de bijdragers en belanghebbenden. Dit zal geschieden met ondersteuning van het accountantskantoor Lakhisaran & Partners N.V. Het fonds is in eerste instantie bedoeld om de ICU-infrastructuur te ondersteunen. Als de donaties dit toelaten, zal het fonds ook helpen met eerstelijnsverdedigingsvereisten zoals het opzetten van quarantaine locaties.

DOWNLOAD: Tussentijdse rapportage SU4SU COVID-19 Support Fund per 30-6-2021

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?