De Nationale Decent Work Commissie van Suriname was van 15 april tot en met 21 april 2023 te gast bij de International Labour Organization (ILO) voor een workshop in Trinidad and Tobago.  

Zoals in een eerder persbericht vermeld, was het doel van deze workshop om de leden van de commissie up-to-date te krijgen met de nodige instrumenten ter implementatie, monitoring en evaluatie van het derde Decent Work Country  Programma (DWCP 3). 

Het DWCP 3 omvat een analyse van de arbeidsmarkt in Suriname om de belangrijkste uitdagingen en kansen te identificeren en om te bepalen welke sectoren het meest geschikt zijn voor interventies ter bevordering van de werkgelegenheid. Het programma richt zich ook op de capaciteitsopbouw van lokale instellingen, organisaties en werknemers om de implementatie en monitoring van de interventies te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de voordelen op de lange termijn worden behaald. Dit programma ontwikkelt maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de werkgelegenheid in deze sectoren te bevorderen.

Daarnaast is er ook een focus op samenwerking met verschillende belanghebbenden, waaronder de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere relevante organisaties, om ervoor te zorgen dat de interventies worden geïmplementeerd in overeenstemming met de behoeften van de samenleving en de lokale realiteit.

Goede monitoring en een goed evaluatiesysteem om de voortgang van de interventies te meten en om te bepalen of de gestelde doelen worden bereikt, zijn daarom cruciaal voor dit programma. Dit zorgt voor een feedbackmechanisme waarmee eventuele problemen kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt.

Gedurende de intensieve en interactieve training en (GP) workshop werden verschillende technische aspecten besproken, zoals de indicatoren uit het resultaat kader van het Decent Work Programma. Het kader bestaat uit vier pijlers: werkgelegenheid, sociale bescherming, arbeidsrechten en sociale dialoog. De pijler werkgelegenheid richt zich op het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt, het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van productief en waardig werk. De pijler sociale bescherming richt zich op het waarborgen van sociale bescherming voor werknemers en hun gezinnen, terwijl de pijler  arbeidsrechten gericht is op het bevorderen en beschermen van arbeidsrechten. De pijler  sociale dialoog richt zich op het bevorderen van een constructieve dialoog tussen werkgevers, werknemers en de overheid.

Naast deze pijlers werd er ook aandacht besteed aan de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie op de arbeidsmarkt en het bevorderen van de productiviteit op de arbeidsmarkt. Hierbij werd gestreefd naar het creëren van  waardig werk, het stimuleren van investeringen en het bevorderen van innovatie.

De workshop heeft zeker een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Nationale Commissie Decent Work. De leden van de commissie hebben geleerd hoe zij het derde Decent Work Country Programma kunnen implementeren, monitoren en evalueren en welke instrumenten zij hiervoor kunnen gebruiken. Met deze kennis zullen zij ervoor zorgen dat er in Suriname aandacht wordt besteed aan maatregelen die gezamenlijk verandering teweeg brengen voor werknemers en werkgevers en hun gezinnen (ondernemers zijn ook werkende mensen) . De ILO zal de commissie daarbij de nodige ondersteuning blijven bieden gedurende het gehele programma (GP).

De workshop werd aangeboden door de International Labour Organization (ILO) en werd gehouden ten kantore van ILO Caribbean te Port of Spain. De workshop, die een week duurde, was volledig gefinancierd voor de Surinaamse commissie (tripartiet-plus) van 11 personen door de ILO en was enig in haar soort in de Caribbean.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required