Aangekondigde acties zijn niet de oplossing voor de huidige economische crisis

VSB heeft nota genomen van aangekondigde acties door de vakbeweging voor 2 mei 2023. Deze acties worden door leden van de VSB echter niet gezien als dé oplossing voor de huidige economische situatie. Ze zijn juist contra productief in de reeds fragiele economie.
Hoewel er alle begrip is voor de ontevredenheid over de huidige economische omstandigheden is de werking van volledige stillegging juist funest voor de toch al kwakkelende economie
VSB onderkent dat staking een legitieme manier is voor de gemeenschap om hun onvrede te uiten en verbeteringen te eisen in hun leefomstandigheden
Toch is het juist cruciaal dat een aantal vitale functies moeten doorgaan. De VSB adviseert derhalve dat personeel dat wenst deel te nemen aan deze actie, wellicht verlof zou kunnen opnemen aangezien er geen sprake is van een conflict met de werkgever.
De VSB zal de druk blijven opvoeren op de overheid om de lopende afspraken na te komen. De ingeslagen weg van constructieve dialoog tussen bedrijfsleven, werknemersorganisaties en de overheid waarbij follow up acties wederom besproken zijn, blijven wij nu nog voortzetten. Er zijn afspraken gemaakt dat de overheid die maatregelen treft om de productiviteit te verhogen alsmede de een versnelde aanpak van het sociaal programma. Ook zal de VSB zitting nemen in de IMF -monitoring groep om mede rekenschap op te eisen van gedegen uit voeren van een monetair beleid van de overheid. Het onlangs geïnstalleerde Tripartite Overleg ziet de VSB als een krachtige “tool” waar én vakbeweging én bedrijfsleven mede sturing kunnen geven aan het beleid van de overheid.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required