Het SDG Platform in Suriname is op 4 mei 2023 uitgebreid met vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder het bedrijfsleven. Dit platform is in het leven geroepen om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) te helpen realiseren en een brede SDG-beweging tot stand te brengen. Het is een goed en waardevol instrument voor samenwerking tussen de private en publieke sector en het maatschappelijk middenveld.

De tijd dringt, want in 2030 moeten we al rapporteren over de voortgang van de SDGs. Bij de installatie gaf minister Albert Ramdin van BIBIS aan dat de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ontwikkeling niet langer alleen bij de overheid ligt, maar bij alle sectoren van de samenleving. De overheid kan faciliteren, maar het is aan ons allemaal om de doelen te realiseren. 

Bedrijven van elke omvang en in elke sector kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de SDGs. De missie, visie en kernwaarden, kernactiviteiten en het beleid met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) zijn allemaal elementen die kunnen worden gekoppeld aan de SDGs. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van duurzame bedrijfsprocessen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Bedrijven kunnen ook investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling om duurzame producten en diensten te ontwikkelen. Daarnaast kunnen bedrijven samenwerken met maatschappelijke organisaties en andere stakeholders om de SDGs te realiseren.

Het SDG Platform in Suriname is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder VSB, de vakbeweging, ngo’s en inheemse en tribale organisaties. De samenstelling is gebaseerd op de indeling van Major Groups and Other Stakeholders (MGoS) van de Verenigde Naties. Deze groepen hebben een integrale rol gespeeld bij de ontwikkeling en adoptie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en werken sindsdien actief aan de implementatie ervan. Het is van groot belang dat deze verschillende groepen samenwerken om de SDGs te realiseren.

De VSB heeft Gerard den Dekker voorgedragen als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het SDG Platform. Den Dekker zal zich voornamelijk inzetten om de verantwoordelijkheid en bijdrage vanuit de private sector te stimuleren en te helpen realiseren. Het is belangrijk dat bedrijven hun bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname via de SDGs. Het SDG Platform biedt hiervoor de mogelijkheid tot samenwerking en het realiseren van concrete acties en projecten.

In de komende 7 jaar moeten we versneld werken aan de realisatie van de SDGs. Het is van groot belang dat het bedrijfsleven hierbij betrokken is en actief meewerkt aan het behalen van de doelen.

De samenstelling van het SDG Platform:

 • Voorzitter Nationale SDG Commissie
 • VSB (Business and Industry)
 • Nationaal Jeugd Instituut (Children en Youth)
 • Federatie van Surinaamse Agrariërs (Farmers)
 • VIDS  (Indigenous peoples)
 • BINI & Buurtplatform (NGOs)
 • Deken van de DC’s (Local Authorities)
 • AdeKUS (Scientific & Technological Community)
 • Women’s Rights Center (Women)
 • Ravaksur (Workers and Trade Unions)
 • KAMPOS (Tribal peoples)
 • NIMOS (Milieu)
 • IRIS (Religieuze groepen)

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required