Surinaamse vertegenwoordigers van de VSB in de Suriname-Guyana Business Council hebben een ontmoeting gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business and International Corporation. Het gesprek had tot doel om de dialoog tussen Suriname en Guyana te bespreken. Er zijn ideeën op papier gezet door de Council, maar voor sommige ideeën is de steun van de overheid nodig. De minister deelde mee dat hij in overleg is met zijn counterpart in Guyana. Er is door de staatshoofden een agenda opgesteld inzake de strategische samenwerking. De minister wil een brainstormsessie houden met de Council om op elk van de onderwerpen goed voorbereid te zijn. Het gesprek tussen de presidenten van Suriname en Guyana is gepland voor oktober 2023. Intussen wordt ook gekeken naar de manier waarop het Surinaams bedrijfsleven vertegenwoordigd is in de Council en eventuele uitbreidingen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required