Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname heeft een beleidsdocument opgesteld met betrekking tot het tussentijds arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022-2025. Dit beleidsdocument is tot stand gekomen door de inspanningen van de commissie voor de vaststelling van een langdurig arbeidsmarktbeleid, met technische assistentie van de International Labour Organization (ILO). Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in dit beleidsdocument effectief en efficiënt worden uitgevoerd, is besloten om een Monitoring Commissie in te stellen.

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is gemachtigd om het arbeidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. De Monitoring Commissie “Suriname Mid-Term Labour Market Policy 2022-2025” zal verantwoordelijk zijn voor het begeleiden, coördineren en monitoren van de organisaties en ministeries die belast zijn met de uitvoering van de activiteiten zoals uiteengezet in het beleidsdocument.

De Monitoring Commissie heeft als doel ervoor te zorgen dat de activiteiten in de activiteitenmatrix effectief en efficiënt worden geïmplementeerd. Indien nodig zal de commissie voorstellen doen om de implementatie te verbeteren. Ze zal ook een plan van aanpak en een activiteitenprogramma opstellen om haar taken uit te voeren.

Het besluit tot het instellen van de Monitoring Commissie “Suriname Mid-Term Labour Market Policy 2022-2025” is genomen op basis van de missives van de Raad van Ministers. De commissie zal functioneren van 1 januari 2023 tot 31 december 2024, gedurende een periode van twee jaar.

Dit tussentijdse arbeidsmarktbeleid is tot stand gekomen als onderdeel van het Suriname Decent Work Country Programme 2019-2022, waarin actief arbeidsmarktbeleid als een prioriteitsgebied werd geïdentificeerd. Het beleidsontwikkelingsproces vond plaats tussen oktober 2021 en juli 2022 en was het resultaat van een inclusieve dialoog tussen belanghebbenden, waaronder de regering, werkgevers, werknemers en academici. De tripartite Commissie voor de vaststelling van een langdurig arbeidsmarktbeleid (CLTLMP) speelde hierbij een belangrijke rol.

De CLTLMP heeft samengewerkt met de International Labour Organization om dit beleidsdocument op te stellen. Minister Steven Mac Andrew heeft na de presentatie van het document de tripartite partijen verzekerd dat de voorgestelde activiteiten serieus zullen worden uitgevoerd.

De commissie staat onder leiding van de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson. De overig leden zijn: Susabbe Edwards-Verveer (OWC), Amit Chandansingh (EZOTI), Christine Lie Ten (SoZaVo), Henk van Dams (Planbrureau), Kamlesh Ganesh (VSB), Jo ann Keenswijk-Fung A Loi (ABS) en Tesora Ooft (IGSR). Maureen Samuels (AWJ) is toegevoegd als secretaris.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required