Op 16 mei 2023 vond er een belangrijk overleg plaats tussen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Minister van Economische Zaken, mevrouw Reshma Kuldipsingh, evenals haar staf. Het doel van dit overleg was om te discussiëren over het recente regeringsbesluit met betrekking tot de verlaging van winstmarges voor de groothandel en detailhandel. De VSB had eerder schriftelijk gereageerd op dit besluit, wat uiteindelijk heeft geleid tot de totstandkoming van dit overleg. 

Het overleg begon met een beknopte uitleg van de minister over het besluit en de achtergrond daarvan. Tijdens het overleg heeft de VSB toegezegd om mee te werken aan het vinden van oplossingen voor de ontstane situatie. Er zijn twee specifieke kwesties geïdentificeerd waarover de VSB op korte termijn voorstellen voor oplossingen zal voordragen:

  1. Prijsopdrijving op nationaal niveau, met name in het binnenland: De VSB heeft gewezen op de zorgwekkende trend van prijsstijgingen die zich voordoet in het hele land, maar vooral in afgelegen gebieden. Deze prijsopdrijving heeft een negatieve impact op de bevolking, met name de kwetsbare groepen. VSB heeft voorgesteld om een cluster van distributeurs op te zetten waar er veel makkelijker controle op uitgevoerd kan worden. 
  2. Problemen bij de implementatie van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW): De VSB heeft ook de problemen aangekaart die zijn ontstaan bij de implementatie van de BTW. Deze nieuwe belastingmaatregel heeft geleid tot verwarring en onzekerheid bij bedrijven en consumenten. De VSB zal zich richten op het identificeren van de knelpunten in de BTW-implementatie en het doen van voorstellen om deze problemen op te lossen.

De minister en haar staf hebben positief gereageerd op de betrokkenheid van de VSB bij het vinden van oplossingen. Er is afgesproken dat er regelmatige follow-up vergaderingen zullen plaatsvinden om de voortgang te bespreken en verdere acties te plannen. De VSB heeft haar toewijding bevestigd om samen te werken met de regering en andere belanghebbenden om de uitdagingen in de groothandel en detailhandel aan te pakken en de economie van Suriname te versterken.

Het overleg tussen de VSB en de Minister van Economische Zaken en haar staf is een belangrijke stap in de richting van het vinden van oplossingen voor de problemen in de sector.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required