Functie: Part – Time Macro econoom

De macro-economische situatie heeft een enorme impact op de samenleving en derhalve ook op het bedrijfsleven. Suriname heeft zich gecommitteerd aan het IMF voor het voeren van een efficiënt monetair beleid.  Het uitvoeren van het programma van Suriname kent vertragingen in bepaalde beleidshervormingen.  De VSB  heeft zich gecommitteerd zitting te nemen in de monitoring commissie van het IMF  om de ontwikkelingen op de voet te volgen en analyses te maken en de regering te adviseren.  

Vanwege het feit dat macro-economische ontwikkelingen, een enorme impact hebben op het bedrijfsleven, is besloten om het Bureau van de VSB te versterken middels de werving van een ervaren macro-econoom, die gelijk op senior niveau kan fungeren en als counterpart kan dienen voor de overheid, IMF, de Centrale Bank en het Ministerie van Financiën.

Kwalificaties
• Een afgeronde opleiding op Drs/MSc niveau in macro-economie of gerelateerd vakgebied

 • Minimaal 5 jaar ervaring met met macro-economische analyses, het opstellen van rapportages en het geven van advies
 • Bekendheid met macro economische- financiële wet- en regelgeving

Algemene omschrijving werkzaamheden
Deze Part  – timer  zal zich in het bijzonder bezighouden met de hieronder opgesomde werkzaamheden:

1. Het volgen van de economische ontwikkelingen in Suriname, in het bijzonder het beleid van de financiële instituten: Ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, als ook de private financiële instellingen en het uitbrengen van rapportage en advies aan het bestuur van de VSB
2. Verschillende macro economische en sector gerichte economische analyses maken

  • Het opmaken van tussentijdse (maandelijkse) rapportages over de vorderingen die geboekt zijn op basis van de gemaakte afspraken
  • Het uitbrengen van adviezen aan de VSB

Het volgen en het uitbrengen van advies aan de VSB over de volgende ontwikkelingen:

 • De Staatsschuld & de koersontwikkeling
 • Relevante ontwikkelingen van de Nationale Assemblee, die impact kunnen hebben op de economie
 •  Internationale ontwikkelingen, die kunnen doorwerken op de economie van Suriname;
 • de Bretton Woods Instituten, internationale  Ontwikkelingsbanken, Donoren en Ratings Agencies;

4. Het maken van analyses op basis van de ontwikkelingen, daarbij de vertaalslag maken naar het bedrijfsleven, met inachtneming van de aard van het bedrijfsleven
5. Het produceren van artikelen voor De VSB Nieuwslijn;
6. Het vertegenwoordigen van de VSB in meetings, die betrekking hebben op de macro economische situatie

De voorwaarden

 1. Omvang overeenkomst
  De  Parttimer  gemiddeld   20 uren  per week  of  80 uur per maand besteden aan  werkzaamheden van  de VSB.
 2.  Rapportage
  Schriftelijke en mondelinge rapportage naar de directeur en het bestuur van de VSB
 3. Duur van de overeenkomst
  De overeenkomst wordt  aangegaan voor een periode van  2 jaar  
 4. KPI’s, die worden toegevoegd om de prestaties van de macro econoom  te meten zijn  
  •         Het aantal en de kwaliteit van de economische analyses die worden geproduceerd
  •         Het aantal adviezen dat wordt uitgebracht en de impact ervan op de besluitvorming van de VSB
  •         Het succesvol vertegenwoordigen van de VSB in meetings met betrekking tot de macro-economische situatie.

Geinteresseerd? Laat ons a.u.b. weten via info@vsbstia.org.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required