Functie: Directeur

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) bestaat 73 jaar en is op zoek naar een creatief, inspirerend, initierend, kritisch en opbouwend persoon, die leiding  geeft aan het Bureau van de Vereniging in de functie van

Doel van de functie:
Er is een Bureau van de Vereniging, dat ondersteunend is aan het Bestuur en het Dagelijks Bestuur in de uitoefening van hun taken, in het bijzonder de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering als bedoeld in artikel 13 van de statuten.  De Directeur is belast met de dagelijkse leiding van het Bureau.

Plaats in de organisatie:
De Directeur rapporteert aan het Dagelijks Bestuur.

Kerntaken:

 • Tezamen met het Dagelijks Bestuur het ontwikkelen van korte – en lange termijn strategieën ter realisering van de doelstellingen van de Vereniging in lijn met de statuten.
 • Het doen voeren van een gedegen financiële administratie van de Vereniging en het (laten) verrichten van de secretariële werkzaamheden ten behoeve van het Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de groepsvertegenwoordigers, waaronder het vastleggen van hun vergaderingen.
 • Het onderhouden van het contact met de accountant en Penningmeester van de vereniging.
 • Verder ontwikkelen en aanpassen van de organisatiestructuur, de stafsamenstelling, procedures en standaarden, e.a. in overleg met het Dagelijks Bestuur.
 • Anticiperen op veranderingen en stimuleren van proactief handelen op het gebied van onder meer technologie, wetgeving, politiek klimaat en beleid.
 • Het opzetten van een doelmatige rapportagestructuur t.b.v. van de vastlegging van de activiteiten van de Vereniging en t.b.v. van informatieverstrekking aan het Bestuur en de leden
 • Het onderhouden van de beleids- en strategische relaties met diverse (internationale) partnerorganisaties in samenspraak met het Dagelijks Bestuur. Kan zitting hebben in commissie, instituten etc. uit hoofde van de functie.

Specifieke functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring op het gebied van Business Management, Internationale betrekkingen
 • Minimaal 7 – 10 jaren werkervaring in leidinggevende functie

Competenties

 1. Strategische management – , organisatie en (Internationale) onderhandelingsvaardigheden
 2. Focus en accuraat, bruggenbouwer, pragmaticus
 3. Transformationeel leiderschap
 4. Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, in Engels en Nederlands
 5. Stressbestendig, transparant, integer en van onbesproken gedrag

Sollicitaties tot uiterlijk 31 juli 2023 te richten aan:

Het Bestuur van de VSB

Prins Hendrikstraat # 18 – Paramaribo, onder vermelding: “Sollicitatie – directeur

Email adres: sollicitatiedirecteur@vsbstia.org

Wanneer u nadere informatie over deze functie wilt, kunt u contact opnemen met

Drs. Jan N. Van Charante, Penningmeester (T/W: +597 810 9330).

Als onderdeel van de wervingsprocedure zullen daarvoor in aanmerking komende reflectanten door het Bestuur van de VSB worden uitgenodigd voor een interview. Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required