Op 19 augustus 2023 werd de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), mevrouw Rekha Bissumbhar, uitgenodigd om deel te nemen aan een panel op een summit georganiseerd door Finabank. De summit bood een platform voor discussie over de impact van het cash-handlingsbeleid van banken op het bedrijfsleven in Suriname. Hieronder worden de belangrijkste punten besproken die tijdens het seminar aan bod kwamen.

Cash Handlingsbeleid en Bedrijfsleven
Het cash-handlingsbeleid van banken heeft zowel directe als indirecte gevolgen voor het bedrijfsleven in Suriname. Het omvat regels en procedures met betrekking tot het accepteren, verwerken en afhandelen van contante geldtransacties.

Toegang tot Financiële Diensten & Efficiency
Een van de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, zijn de beperkingen op contante stortingen en opnames. Deze beperkingen kunnen de bedrijfsvoering vertragen, vooral voor bedrijven die afhankelijk zijn van contant geld. Bovendien kunnen grote hoeveelheden contant geld veiligheidsproblemen met zich meebrengen, vooral voor detailhandelaren. De kosten en tarieven van deze diensten kunnen ook druk uitoefenen op de winstmarges van bedrijven, met name de kleinere en middelgrote ondernemingen met beperkte financiële middelen.

Beperkingen om van Cash naar Girale Betalingen te gaan
Het stimuleren van elektronische betalingsmethoden wordt bemoeilijkt door beperkingen in innovatie en technologische infrastructuur, evenals culturele en gewoontekwesties. Sommige mensen geven de voorkeur aan contant geld vanwege vertrouwdheid of het gevoel van controle. Het is belangrijk op te merken dat de mate van financiële inclusie, of het gebrek daaraan, ook van invloed kan zijn op het gebruik van girale betalingen.

Naleving van Anti-Witwasregelgeving
De toegenomen vereisten voor het melden van ongebruikelijke transacties en het achterhalen van de herkomst van contant geld zorgen voor extra administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en individuen. Bovendien blijft een aanzienlijk deel van de economie in Suriname informeel, waardoor transacties buiten het officiële financiële systeem plaatsvinden zonder transparantie en rapportage. Dit gebrek aan transparantie maakt het gemakkelijker voor criminele activiteiten zoals witwassen en illegale handel om onopgemerkt te blijven. Bedrijven vrezen ook dat strenge naleving van regelgeving hun concurrentiepositie ten opzichte van de informele sector kan verzwakken, en er is weinig bewustzijn over complexe wetgeving en naleving.

Transitie naar een Girale Economie en Compliance
Het succesvol realiseren van de overgang van een cash- naar een girale economie en het handhaven van compliance vereisen een goede communicatie en samenwerking tussen financiële instellingen, overheidsinstanties en het bedrijfsleven. Het is cruciaal om de redenen achter regelgeving uit te leggen, de voordelen van naleving te benadrukken en duidelijke richtlijnen te bieden. Training en bewustwordingsprogramma’s voor zowel bedrijven als de samenleving kunnen helpen om de regels te begrijpen en de inspanningen voor naleving te vergemakkelijken. Bovendien is het verhogen van het governance-maturity-niveau in Suriname van essentieel belang om de overgang naar een girale economie te ondersteunen.

De summit benadrukte het belang van een constructieve dialoog tussen alle belanghebbenden om een soepele overgang naar een girale economie te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor de naleving van anti-witwasregelgeving. De uitdagingen zijn duidelijk, maar met samenwerking en inspanningen om bewustzijn te vergroten, kan Suriname stappen zetten in de richting van een meer digitale en transparante financiële toekomst voor het bedrijfsleven.

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required