In een boeiend vraaggesprek met Rajiv Hieralal, dat deel uitmaakte van de serie “Innovate Sranan!” en georganiseerd werd door Silicon Dorp, verschafte Sandy Cameron, de Directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank, inzicht in de rol van duurzaamheid als richtlijn voor het Productie Krediet Fonds (PKF). De centrale vraag was of het PKF verder gaat dan louter economische overwegingen bij het selecteren van projecten en bedrijven die het ondersteunt. Het antwoord dat Mw. Cameron gaf, werpt licht op de strategische benadering van het PKF.

Mw. Cameron bevestigde krachtig dat het PKF niet slechts beperkt blijft tot economische overwegingen in hun beoordelingsproces. Duurzaamheid wordt expliciet meegenomen en vormt een integraal onderdeel van hun evaluatiecriteria. Ze benadrukte dat duurzaamheid niet beperkt blijft tot milieukwesties, maar ook betrekking heeft op bredere aspecten, zoals het scheppen van werkgelegenheid en het nemen van sociale verantwoordelijkheid.

Een opvallend punt dat ze naar voren bracht, was het belang van sterke sociale en bestuurlijke praktijken bij bedrijven. Ze benadrukte dat bedrijven die kunnen aantonen dat ze zich inzetten voor sociale verantwoordelijkheid en goede bestuurspraktijken, in aanmerking kunnen komen voor kredieten en investeringen van het PKF. Dit onderstreept duidelijk de toewijding van het PKF aan duurzame ontwikkeling op meerdere fronten.

Kort samengevat kan worden gesteld dat duurzaamheid niet slechts een abstract begrip is voor het PKF, maar eerder fungeert als een leidraad die hen helpt bepalen welke projecten en bedrijven ze ondersteunen. Bovendien gaat het PKF duidelijk verder dan puur economische overwegingen in hun besluitvormingsproces. Dit inzicht biedt een waardevolle kijk op hoe het PKF bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en verantwoord ondernemerschap in de regio.

Voor het volledige vraaggesprek en meer diepgaande informatie, nodigen we u uit om de video van het gesprek te bekijken:

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required