Een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) stelt dat Generative Artificial Intelligence (AI) meer kans heeft banen aan te vullen dan te vernietigen door sommige taken te automatiseren in plaats van een rol volledig over te nemen.

Het onderzoek, Generative AI and Jobs_A global analysis of potential effects on job quantity and quality, suggereert dat de meeste banen en sectoren slechts gedeeltelijk aan automatisering worden blootgesteld en dat ze meer kans hebben om te worden aangevuld dan te worden vervangen door de nieuwste golf van Generative AI, zoals chatGPT. Daarom is de grootste impact van deze technologie waarschijnlijk niet de vernietiging van banen, maar eerder de potentiële veranderingen in de kwaliteit van banen, met name werkintensiteit en autonomie.

Clericale werkzaamheden bleken de categorie met de grootste technologische blootstelling te zijn, met bijna een kwart van de taken die als hoog blootgesteld werden beschouwd en meer dan de helft van de taken met een middelmatige blootstelling. In andere beroepsgroepen – waaronder managers, professionals en technici – werd slechts een klein deel van de taken als hoog blootgesteld gevonden, terwijl ongeveer een kwart een middelmatige blootstellingsniveau had.

Het onderzoek, dat wereldwijd is uitgevoerd, documenteert opmerkelijke verschillen in de effecten op landen met verschillende ontwikkelingsniveaus, gekoppeld aan de huidige economische structuren en bestaande technologische gaps. Het stelt vast dat 5,5 procent van de totale werkgelegenheid in hoge-inkomenslanden potentieel wordt blootgesteld aan de automatiserende effecten van de technologie, terwijl in lage-inkomenslanden het risico van automatisering slechts ongeveer 0,4 procent van de werkgelegenheid betreft. Aan de andere kant is het potentieel voor aanvullende banen nagenoeg gelijk over landen, wat suggereert dat deze nieuwe golf van technologische transformatie met de juiste beleidsmaatregelen belangrijke voordelen kan bieden voor ontwikkelingslanden.

Het onderzoek stelt dat de potentiële effecten van Generative AI aanzienlijk zullen verschillen voor mannen en vrouwen, met meer dan twee keer zoveel vrouwelijke werkgelegenheid die potentieel wordt beïnvloed door automatisering. Dit komt door de oververtegenwoordiging van vrouwen in administratieve werkzaamheden, met name in hoge- en middeninkomenslanden. Aangezien administratieve banen traditioneel een belangrijke bron van vrouwelijke werkgelegenheid zijn geweest naarmate landen economisch ontwikkelen, kan een van de resultaten van Generative AI zijn dat bepaalde administratieve banen in lagere-inkomenslanden nooit zullen ontstaan.

Het rapport concludeert dat de sociaaleconomische impact van Generative AI grotendeels zal afhangen van hoe de verspreiding ervan wordt beheerd. Het pleit voor het ontwerpen van beleid dat een ordelijke, eerlijke en raadplegende overgang ondersteunt. De stem van de werknemers, scholing en adequate sociale bescherming zullen de sleutel zijn tot het beheer van de overgang. Anders bestaat het risico dat slechts een paar, goed voorbereide landen en marktdeelnemers zullen profiteren van de nieuwe technologie.

De auteurs merken op dat “de uitkomsten van de technologische overgang niet zijn voorbestemd. Het zijn mensen die achter de beslissing staan om dergelijke technologieën te implementeren en het zijn mensen die de overgangsproces moeten leiden”.

In het Surinaamse context is het belangrijk om te bedenken dat het land een relatief kleine economie is met een jonge bevolking. Dit betekent dat het land kwetsbaar is voor de impact van technologische veranderingen, zoals Generative AI. Het is daarom van cruciaal belang dat Surinaame beleidsmaatregelen ontwerpt die de overgang naar een economie die wordt aangedreven door Generative AI op een ordelijke en eerlijke manier ondersteunen. Dit omvat het investeren in scholing en training voor de Surinaamse workforce, zodat ze de vaardigheden hebben die nodig zijn om in de nieuwe economie te gedijen. 

Het is ook belangrijk om te zorgen voor adequate sociale bescherming voor degenen die hun baan verliezen als gevolg van automatisering. Door zulke maatregelen te nemen, kan Suriname de positieve impact van Generative AI maximaliseren en de negatieve impact minimaliseren.

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required