Het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) is in 1992 is opgericht met als doel de particuliere sector te stimuleren en de productie te bevorderen. Het fonds is na een periode van stilstand geheractivieerd in 2022. Dit fonds heeft een specifiek karakter en onderscheidt zich daarmee van andere kredietfaciliteiten. Het FTBP biedt ondernemers de mogelijkheid geld te lenen om specifieke behoeften te financieren: van marktonderzoek tot het certificeren van exportproducten.

Aanvraagcategorieën

Bedrijven kunnen financiering aanvragen voor verschillende categorieën:

  1. Haalbaarheidsstudies, Pilotstudies, Marketingstudies, Branche- en (Sub) Sectorstudies:
  •   Haalbaarheidsstudie : maximaal USD 25.000,- met een eigen inbreng van 10%, een maximale looptijd van 3 jaar, en een ‘grace period’ van 12 maanden.
  •   Marketingstudie: maximaal USD 25.000,- met een eigen inbreng van 10%, een maximale looptijd van 3 jaar, en een ‘grace period’ van 12 maanden.
  •   Branche- en (Sub) sectorstudie: Schenking tot maximaal USD 25.000,-, met een eigen inbreng van 10%, waarbij meer dan 50% van de sector moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie en een verklaring van het betreffende vakministerie vereist is.
  •   Pilotstudie of Pilotproject: maximaal USD 25.000,- met een eigen inbreng van 10%, een maximale looptijd van 5 jaar, en een ‘grace period’ van 12 maanden, voorafgegaan door een pre-feasibility studie.
  1. Korte termijn trainingen/cursussen/compliance trajecten en certificeringen voor verdere professionalisering gerelateerd aan de functie-uitoefening/bedrijfsactiviteiten:
  •   Trainingen: maximaal USD 25.000,- met een eigen inbreng van 10%, een maximale looptijd van 3 jaar, en een ‘grace period’ van 12 maanden. Een verslag of certificaat moet worden ingediend.
  •   Compliance trajecten/certificeringen: maximaal USD 25.000,- met een eigen inbreng van 10%, een maximale looptijd van 3-5 jaar, en een ‘grace period’ van 12 maanden. Een verslag of certificaat moet worden ingediend.
  1. Tijdelijk Management of Specialistische Bijstand: Deze categorie heeft tot doel tijdelijke binnenlandse en/of buitenlandse deskundigheid in te zetten om de bedrijfsvoering te verbeteren op gebieden zoals: algemeen management, productieprocessen, exportmarketing, milieu en meer. Maximaal USD 3.000,- per maand kan worden geleend, met een eigen inbreng van 10%, een maximale looptijd van 3 jaar, en een ‘grace period’ van maximaal 6 maanden.

Rente en Onderpand
Om de groei van het fonds te waarborgen en de kosten te dekken, wordt een minimale rente geheven op de leningen. Onderpand is vereist en kan bestaan uit onroerende goederen, roerende goederen, cessies op vorderingen, borgstellingen of garantiestellingen.

Toegang tot het Fonds
Het FTBP verleent financiering aan bedrijven gericht op de productie van goederen en commerciële diensten, met uitzondering van de handel. Een breed scala aan sectoren komt in aanmerking voor ondersteuning, waaronder landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw, mijnbouw, industrie, bouw en constructie, transport, en toerisme.

Procedure voor Aanvraag en Afhandeling
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de NOB op het volgende adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat 160 – 162, of per e-mail op sec.ftbp@nob.sr. Een volledige aanvraag omvat het invullen van een aanvraagformulier, het overleggen van relevante documenten, begrotingen en jaarverslagen (indien beschikbaar).

Binnen maximaal 6 weken na indiening krijgt de aanvrager een besluit, dat kan leiden tot goedkeuring en formalisatie van de kredietovereenkomst.

Voor sectorstudies in welke valuta dan ook worden eenmalige kosten van 5% van het leenbedrag in rekening gebracht, naast de vereiste eigen inbreng.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de NOB www.nob.sr of via telefoonnummer +597 465000/465061.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required