Op zaterdag 2 en zondag 3 september 2023 vond de opening plaats van een nieuwe opleiding tot medisch specialist. Het betreft in deze de opleiding tot Sociaal Geneeskundige (ARBOarts) met als hoofdonderdelen bedrijfs-, verzekerings- en sportgeneeskunde. Het initiatief komt op een cruciaal moment, gezien de nog geringe ontwikkeling van de bedrijfsgeneeskundige- en arbozorg in Suriname. Met deze ontwikkeling maken we een aanvang met het dichten van deze gap. 

Het officieel startsein werd gegeven door drs. Rakesh Gajadhhar Sukul, directeur van het Ministerie van Volksgezondheid, onder het toeziend oog van hoofdopleider drs. Nancy Abdoelkariem, bedrijfsarts en de docenten drs. Jan van Charante, bedrijfsarts en drs.Tom Brandon, sportarts. 

Tijdens de opleiding zal er in de loop van het eerste jaar stage gelopen worden op Aruba bij Medwork Inc., waar Drs. Manaaf Badloe, Verzekeringsarts de aiossen vertrouwd zal maken met het principe van de verzekeringsgeneeskunde. In het tweede jaar zal de stage in Nederland plaatsvinden bij Drs. Nancy Abdoelkariem en Drs. Piet Kroon in het kader van de bedrijfsgeneeskunde, terwijl de sportgeneeskunde onder leiding van Drs.Tom Brandon zal plaatsvinden. Alle eerder genoemde artsen, verbonden aan deze opleiding, staan als medisch specialist geregistreerd in het BIG register van Nederland. 

De Stichting Bedrijfsgezondheidszorg dient er, in samenwerking met Medwork Caribbean en het Diagnose Centrum Arnhem, voor zorg te dragen dat de vier assistenten na succesvol voltooien van de opleiding, waarvan het opleidingsplan ter accreditatie reeds bij het NOVA is ingediend, geregistreerd worden in het Nationaal Register van medisch specialisten op het Ministerie van Volksgezondheid. 

Bij de opening waren tevens aanwezig Drs. Lindy Liauw Kie Fa, medisch directeur van het AZP, Drs. Sheila en Anouk Kort, directie van Health Control N.V. als werkgevers, de heer Cees Dilweg, Voorzitter van de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg, Rekha Bissumbhar, Voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en Bastiaan de Boer, Voorzitter van de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie. Gezien het belang van multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn was Bastiaan de Boer, samen met enkele fysiotherapeuten eveneens aanwezig en volgde evenals enkele aanwezige artsen de opleiding gedurende deze opleidingsdagen. 

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required