De VSB heeft middels een schrijven van het misiterie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technolgigsche Innovatiede volgende mededeling ontvangen: 

“Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie deelt u naar aanleiding van een schrijven van de Maritime Autoriteiten Suriname (MAS) het volgende mee.

De Vergoeding Voor Gebruik (VVG) van US$ 6.25 per MT op ingenomen – en geloste ladingen per beschikking van de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie d.d. 11 maart 2020 no. 556/20 voor de Suriname rivier is vastesteld op US$ 6.25 per metrieke ton.

Het is niet toegestaan een ander bedrag dan US$ 6.25 te vermenigvuldigen met de metrieke ton (MT) op uw factuur en als VVG of een afgeleide benaming op te nemen. Eventuele kosten gerelateerd aan de inning dient u onder een andere noemer te plaatsen”.

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required