De VSB heeft middels een schrijven van het misiterie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technolgigsche Innovatiede volgende mededeling ontvangen: 

“Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie deelt u naar aanleiding van een schrijven van de Maritime Autoriteiten Suriname (MAS) het volgende mee.

De Vergoeding Voor Gebruik (VVG) van US$ 6.25 per MT op ingenomen – en geloste ladingen per beschikking van de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie d.d. 11 maart 2020 no. 556/20 voor de Suriname rivier is vastesteld op US$ 6.25 per metrieke ton.

Het is niet toegestaan een ander bedrag dan US$ 6.25 te vermenigvuldigen met de metrieke ton (MT) op uw factuur en als VVG of een afgeleide benaming op te nemen. Eventuele kosten gerelateerd aan de inning dient u onder een andere noemer te plaatsen”.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required