Op 25 september 2023, terwijl we SDG Dag vieren, een dag gewijd aan het omarmen en bevorderen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, willen we een verhaal delen. Dit jaar werpt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven een scherp licht op de cruciale rol die de privésector speelt bij het smeden van een pad naar deze ambitieuze doelen. De SDG’s zijn geen abstracte blauwdruk; ze zijn onze belofte aan een betere wereld tegen 2030. Tijdens deze reis zijn het vooral de captains of industries die de koers uitzetten. Laten we samen de verantwoordelijkheid, het rentmeesterschap en het leiderschap verkennen die de privésector kan ontvouwen, en laten we onze beweging uitbreiden en onze gemeenschappelijke betrokkenheid verdiepen.

Verantwoordelijkheid
In deze tijd van ontwrichting beseffen we dat winst alleen niet volstaat. Als vereniging erkennen we de fundamentele verantwoordelijkheid van de private sector om duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen. Het gaat niet alleen om het cijfer op de winst- en verliesrekening, maar ook om de positieve impact die we achterlaten in de samenleving en op het milieu. Het bedrijfsleven moet verder kijken dan de financiële bottom line en een ethisch, verantwoordelijk kompas hanteren. Dit vraagt om duurzaamheid, vanuit een intrinsieke motivatie, als kernwaarde te omarmen, de gehele toeleveringsketen te verduurzamen, en actief te streven naar het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Rentmeesterschap
Rentmeesterschap gaat over meer dan alleen beheer; het is het zorgvuldig koesteren van onze planeet en samenleving. Dit houdt in dat bedrijven zichzelf beschouwen als hoeders van onze natuurlijke rijkdommen, als hoeders van het land en de mensen. Het vraagt om actieve inzet voor het behoud van onze kostbare natuurlijke hulpbronnen, om het verminderen- en  hergebruiken van afval en om het versterken van de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Rentmeesterschap gaat verder dan de horizon van kwartaalresultaten en stimuleert langetermijnvisies en strategieën, waarbij duurzaamheid bovenaan staat.

Leiderschap in de Private sector
In het traject naar het bereiken van de SDG’s eisen we innovatie en moed. Leiderschap in de private sector betekent het voortouw nemen bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor de mondiale uitdagingen die voor ons liggen, zoals klimaatverandering, inclusieve werkgelegenheid, betaalbare zorg, toegankelijk onderwijs, toenemende armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Echt leiderschap gaat verder dan bedrijfsmuren en houdt in dat anderen worden geïnspireerd en aangemoedigd om zich bij de duurzaamheidsbeweging aan te sluiten. Bedrijven die leiderschap tonen in het nastreven van de SDG’s zullen niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar zullen ook hun concurrentievoordeel vergroten. Klanten, investeerders en werknemers zoeken steeds vaker naar bedrijven met een duidelijk engagement voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Uitbreiding van de Beweging en Participatie
Om de SDG’s te bereiken, moeten we samenwerken en onze krachten bundelen. Hierin speelt de private sector een cruciale rol als katalysator voor samenwerking. Dit betekent samenwerking met de overheid, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden om gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen voor de meest complexe uitdagingen. We roepen het bedrijfsleven op om actief deel te nemen aan initiatieven gericht op de SDG’s, zoals partnerschappen voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door samen te werken kunnen we synergieën creëren en onze collectieve impact maximaliseren.

In conclusie, SDG Dag herinnert ons eraan dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het smeden van een betere toekomst. De VSB omarmt deze verantwoordelijkheid en moedigt bedrijven aan om rentmeesterschap en leiderschap te omarmen. Laten we onze krachten bundelen, onze beweging verbreden en de privésector positioneren als een drijvende kracht voor positieve verandering in Suriname en ver daarbuiten. Samen kunnen we de koers uitzetten naar een duurzamere en welvarende wereld. De uitdaging van het bereiken van de SDG’s is te groot en urgent voor alleen regeringen en individuen. Samenwerking met en tussen bedrijven is  van cruciaal belang om een plek op de planeet te behouden.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required