De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft recent feedback gegeven op het Besluit Gevaarlijke Arbeid Jeugdige Personen (BGA) en roept op tot een grondige herziening van de regelgeving om de arbeidsomstandigheden en veiligheid van werknemers in Suriname te verbeteren.

Op grond van de evaluatie van het Besluit Gevaarlijke Arbeid Jeugdige Personen (S.B. 2010 no. 175) is in dit kader door de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken de Commissie Gevaarlijke en lichte Arbeid Kinderen en Jeugdigen ingesteld. Deze commissie is belast met het evalueren van de werking van dit besluit om vervolgens deze aan te passen naar de nieuwe mondiale ontwikkelingen en ontwikkelingen in de samenleving. 

Het BGA, dat in 2010 werd geïntroduceerd, heeft tot doel gevaarlijke arbeidsomstandigheden voor jeugdige werknemers te reguleren en te minimaliseren. Echter, na interne feedback, heeft de VSB enkele belangrijke aandachtspunten geïdentificeerd.

Een van de belangrijkste punten die door de VSB naar voren is gebracht, betreft de kwestie van gevaarlijk werk voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd. De feedback benadrukt dat gevaarlijk werk risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en veiligheid van alle werknemers, en niet uitsluitend voor jeugdige werknemers. De VSB pleit voor een bredere benadering van arbeidsveiligheid, die alle werknemers beschermt.

Een ander belangrijk aandachtspunt betreft de categorisering van gevaarlijke arbeid zoals vastgelegd in het BGA. Momenteel worden gevaarlijke arbeidsomstandigheden gecategoriseerd op basis van de aard van het werk en werkomstandigheden. De VSB suggereert dat de focus moet verschuiven naar een risicogerichte benadering, waarbij de nadruk ligt op het identificeren en beheren van risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, ongeacht hun leeftijd.

Een andere zorg betreft verouderde verwijzingen in het BGA, met name naar de Arbeidswet van 1963. De VSB benadrukt dat het van essentieel belang is om de regelgeving bij te werken en te moderniseren om deze in lijn te brengen met de huidige mondiale normen en maatschappelijke veranderingen.

Tot slot pleit de VSB voor een nieuw arbobeleid dat rekening houdt met leeftijdsspecifieke arbeidsomstandigheden, waarbij werknemers van alle leeftijden, inclusief jeugdige werknemers, ouderen, zwangere werknemers, risicogroepen en sociaal kwetsbaren, passende bescherming genieten.

De VSB roept op tot een grondige herziening van het BGA om de veiligheid en gezondheid van alle werknemers te waarborgen en om de regelgeving aan te passen aan de hedendaagse eisen. Ze benadrukt het belang van een modernisering van de wetgeving, een risicogerichte benadering en inclusief beleid om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden voor iedereen.

De VSB hoopt dat hun feedback zal worden meegenomen bij de herziening van het BGA en dat er stappen worden ondernomen om de arbeidsomstandigheden in Suriname te verbeteren.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required