In het Caribisch gebied, met als centraal punt Jamaica, heeft Professor Rosalea Hamilton een bewonderenswaardig initiatief opgestart: de Caribbean Philanthropic Alliance Tree Planting Project.et Caribbean Tree Planting Project (CTPP). Haar visie, die de kloof benadrukt tussen menselijke aspecten en klimaatgerelateerde problemen, heeft geleid tot een inspirerend project dat zowel ecologische als sociale doelstellingen nastreeft. Onder leiding van Reinier Taus, teamleider van het Caribbean Tree Planting Project in Suriname, CTPP – Suriname, heeft dit project in korte tijd indrukwekkende resultaten bereikt.

Met de groeiende aandacht voor klimaatverandering hebben velen de neiging gehad om zich te richten op de klimatologische aspecten, maar Professor Hamilton benadrukt het belang van het in evenwicht brengen van menselijke behoeften en filantropie met milieubehoud. Dit vormde het fundament van het Caribbean Tree Planting Project, waarbij duurzaamheid en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal staan.

Een van de eerste successen van het project was de beplanting van maar liefst 1,5 miljoen bomen in het Caribisch gebied in 2021. Dit krachtige gebaar liet zien dat CTPP Suriname vastbesloten was om een positieve impact te maken op de natuur. Om hun missie verder te ondersteunen, organiseerde de Caribbean Philanthropic Alliance in hetzelfde jaar een online Caribbean Week Forum, waar de SDG’s centraal stonden.

In Suriname heeft Reinier Taus met volharding gewerkt aan het bevorderen van het project. Dankzij de financiële steun van de Trees that Feed Foundation (TTF), ontvingen ze een startkapitaal van $1000, dat ze gebruikten om een project voor boomplanjes op te zetten en het project in Suriname te lanceren. Een van de opvallende aspecten van CTPP Suriname was het gratis verstrekken van bomen aan de gemeenschap, waardoor iedereen actief kon bijdragen aan het herstel van de natuur.

Het project groeide snel, met regelmatige boomplant-evenementen en bewustwordingscampagnes. Reinier Taus heeft zowel in 2021 als in 2022 bij het afsluitings-onlineweek Forum Suriname krachtig op de voorgrond geplaaatst. Experts uit ons land hebben prachtige presentaties gehouden. Verder was in 2021 de opening door Suriname verricht middels een Inheems Gebed. Tevens hadden jongeren uit ons land acts gepresenteerd in relatie tot klimaat mitigatie en adaptatie. Ook culturele voordrachten uit Suriname hadden hoog gescpord. Voor 2023 was de aandacht gericht op een vierdaags Online Forum en een driedaags nationaal activiteiten evenement in het hele Caribisch gebied. Op het online evenement hebben namens Suriname als sprekers ook deelgenomen Wonnie Boedhoe, Anuskha Sonai, de DC van Nickerie Senrita Gobardhan en Shylina Lingaard van de VIPS. Ook het kabinet van first lady heeft een bijdrage gehad bij de opening van dit forum. 

Na de eerste 3 online dagen volgde er een serie van fysieke evenementen. Een mooi voorbeeld is de ‘4 Corner Partnership Approach’, waarbij de Brownsberg in Suriname werd geadopteerd. 

“In een four corner partnership approach hebben wij de Bronwsberg geadopteerd. De adoptie houdt in dat wij als CTPP Suriname gezamenlijk de berg zullen onderhouden en er meerwaarde aan zullen geven. In de stad heben wij zoveel scholen. Wat weten de kinderen van een berg? Wij willen de kinderen naar de berg brengen. Laten ze zien wat het ecosysteem en biologie van een berg is. Dan pas hebben ze een beeld van wat ze in de boeken zien. Na een gesprek met de DC van Brokopondo Ludwig Mendelzoon is deze adoptie gelukt in het bijzijn van de DC van Brokopondo, de lokale gemeenschap en de leiding van Stinasu ter plekke te Brownsberg. Zo kwamen we op de naam “Four Corner Partnership Approach”, zegt Taus. 

Een ander belangrijk aspect van het project is de bewustwording rond milieuproblemen. In Phedra zagen ze dat gebruikte pesticidenflessen niet op een juiste manier werden afgevoerd. Door samen te werken met de districtscommissaris van Brokopondo, legt CTPP Suriname de nadruk op het juiste gebruik en de verwerking van deze flessen.

In Nickerie hield het project een bewustmakingsbijeenkomst met Professor Max Huisden. Hierbij lag de focus op het gevaar van plasticvervuiling en het belang van het behoud van zoetwaterbronnen. Het project besprak ook het belang van afval scheiden.

Bovendien heeft CTPP Suriname een park geadopteerd om de jeugd te betrekken en hen bewust te maken van milieuproblemen.

De algemene doelstelling van CTPP Suriname is het nastreven van verschillende SDG’s. De eerste dertien uitgevoerde activiteiten dienden als introductie voor toekomstige projecten van CTPP Suriname. Nu is het project op zoek naar filantropen in Suriname om deze waardevolle initiatieven verder te ondersteunen, want het bereiken van klimaatdoelstellingen vereist financiële steun. Het project is vastbesloten om zowel de natuur als de gemeenschap te dienen en een duurzame toekomst voor de regio te bevorderen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required