Het vijfde SEOB-bulletin van oktober 2023 behandelt de voortgang van het IMF-programma en de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot dit programma. SEOB is een onafhankelijke instantie die de regering adviseert over de uitvoering van het IMF-programma en het economisch herstelplan. Belangrijke punten uit het bulletin zijn:

  • Overheidsinkomsten lopen achter, voornamelijk door een vertraagde inning van de BTW.
  • Rentebetalingen van de overheid nemen toe vanwege de hoge staatsschuld.
  • Ondanks lagere uitgaven wordt verwacht dat de target voor de lopende rekening wordt behaald in 2023.
  • Inflatie is hoog maar daalt, met een verwachte range van 39% tot 43% voor 2023.
  • De wisselkoers is stabiel.
  • De basisgeldhoeveelheid is onder controle, en rentetarieven stijgen licht.
  • De bruto internationale reserve is gestegen.
  • Ongeveer 59% van de maatregelen binnen het IMF-programma is medio oktober 2023 afgerond.

Het bulletin benadrukt het belang van schuldherstructurering, transparante uitvoering van het sociaal programma, en stimulerende maatregelen voor de private sector. Het onderstreept de noodzaak van AML/CFT-maatregelen en benadrukt de uitdagingen bij het uitvoeren van het IMF-programma.

Meer informatie is beschikbaar op de SEOB-website: www.seob.sr.