De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft onlangs een bijeenkomst gehad met de Caribbean Development Bank (CDB) als onderdeel van de CDB’s CES Missie van Suriname, gericht op sectoranalyse. De focus van de missie lag op Regionale Integratie en Samenwerking, met bijzondere aandacht voor sectoren zoals Landbouw, Hernieuwbare Energie, Nationale Kwaliteitsinfrastructuur, Internationale Handel en Bankwezen. Cyril Gill, Operations Officer bij CDB, leidde de bespreking met het VSB team. Het gezamenlijke doel was de regionale integratie en trade bevorderen en nagaan waar de uitdagingen van implementatie zitten. 

Beperkte Toegang tot Kapitaal en Regionale Markten
Een van de belangrijkste zorgen die naar voren kwamen, was de beperkte toegang tot kapitaal voor bedrijfsuitbreiding. De financiële sector vertoont kwetsbaarheden, waardoor lokale banken moeite hebben met transacties met gevestigde banken in ontwikkelde economieën. Hierdoor wordt de uitbreiding van het bedrijfsleven belemmerd, en toegang tot regionale markten wordt beperkt door logistieke belemmeringen.

Bankwezen en Financiën: Samenwerking met CDB
CDB wordt voorgesteld om samen te werken met de banksector om de kapitalisatie te vergroten. Dit omvat het gebruik van securitisatie en obligaties om de sector aantrekkelijker te maken voor investeerders. Verder wordt voorgesteld om oplossingen te vinden voor correspondentbankkwesties en het vergroten van de toegang tot financiering voor lokale klanten.

Handel en Logistiek: Focus op Ontwikkeling van Scheepvaartlijnen
Het gebrek aan ontwikkelde scheepvaartlijnen vormt een hindernis voor handelsontwikkeling binnen de regio. CDB wordt verzocht assistentie te verlenen om de logistieke keten te versterken en private investeringen aan te moedigen voor de ontwikkeling van scheepvaartlijnen.

Landbouw: Optimalisatie van Landgebruik en Exportbevordering
Er is aanzienlijke onbenutte landbouwgronden met potentieel voor ontwikkeling. CDB wordt gevraagd om initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het benutten van deze ruimte voor verhoogde gewasproductie, vooral gezien het feit dat export naar de CARICOM-regio momenteel aanzienlijk lager is dan het potentieel. CDB wordt ook gevraagd om bijstand te verlenen bij het opzetten van koude opslagfaciliteiten op verschillende toegangspunten om de voedselketen te waarborgen. De introductie van zonne-energie in deze faciliteiten wordt voorgesteld als een energiebesparende benadering om de bedrijfskosten te verlagen.

Technische Handelsbelemmeringen binnen CARICOM
Er zijn aanzienlijke technische handelsbelemmeringen, met name tussen CARICOM-landen, met Trinidad en Tobago als specifieke uitdaging. Institutionele partnerschappen worden voorgesteld om de landen te helpen deze obstakels te overwinnen.

Buitenlandse Directe Investeringen (FDI): Stimulans voor de Energiesector
Met de recente ontdekkingen in de oliesector wordt verwacht dat de energie-industrie een impuls zal krijgen. CDB wordt gevraagd om assistentie te verlenen bij het aangaan van partnerschappen tussen lokale bedrijven en regionale bedrijven om aan capaciteitsversterking te voldoen voor de opkomende industrie en om de samenwerking te bevorderen.

Deze strategieën worden gezien als cruciale stappen om de economische ontwikkeling van Suriname te stimuleren en de diverse sectoren te versterken.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required