De Algemene Aannemers Vereniging (AAV) heeft een schrijven gericht aan president Chandrikapersad Santokhie, waarin ze de aandacht vestigt op onregelmatigheden bij een aanbesteding van het Ministerie van Openbare Werken (MOW) voor het vergadercomplex van De Nationale Assemblee in Paramaribo. In dit kader is ook de VSB aangeschreven voor eventuele aandacht voor deze kwestie. De AAV, benadrukt dat haar primaire doelstelling, namelijk de belangenbehartiging van Surinaamse aannemers, na bijna 73 jaar nog steeds onveranderd is.

Volgens de AAV heeft het MOW tijdens deze aanbesteding herhaaldelijk het geldende Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname (AWS 1996) overtreden. Zo wijst de AAV op het niet correct bekendmaken van het voornemen tot aanbesteding, aangezien artikel 4 van het AWS 1996 voorschrijft dat dit ten minste 42 dagen voor de aanbesteding moet gebeuren, terwijl in dit geval de publicatie op 12 juli 2023 en de inschrijving op 18 augustus 2023 plaatsvond.

Verder wijst de AAV op het gebrek aan transparantie in het gunningsproces. 

Het gunningscriterium, zoals vastgesteld in artikel 12 van het bestek, is volgens de AAV niet duidelijk omdat de referentieprijs, die essentieel is voor het bepalen van de laagste inschrijver, niet is bekendgemaakt. Artikel 14 van het AWS 1996, dat inschrijvers het recht geeft om de redenen voor het niet gunnen schriftelijk op te vragen, wordt volgens de AAV geschonden omdat de aanbesteder weigert deze informatie te verstrekken en verwijst naar de ORAG, die buiten het AWS 1996 valt.

De AAV benadrukt het belang van naleving van aanbestedingsregels om chaos en anarchie te voorkomen, niet alleen in de bouwsector maar voor alle leveranciers aan de Surinaamse overheid. In de brief roept de AAV de VSB op om protest aan te tekenen en verwijst naar een eerder schrijven aan de president waarin ze reeds hun standpunt hebben kenbaar gemaakt. 

De VSB is van oordeel, met inachtneming van de zorgen geuit door de AAV, dat het essentieel is om te onderkennen dat deze zorgen in overeenstemming zijn met de prior actions van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)-programma. Het programma schrijft namelijk het volgnende voor: “Enact the new procurement law to centralize and mandate the publication of all public procurement tenders and contract awards, including the names of the awarded entities and their beneficial owner(s), the names of public officials awarding the contracts, and the ex-post validation of delivery of the contracted services.”

De procurement law schrijft transparantie in aanbesteding van projecten voor.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required